Meiningsmåling

Beklager, det er ingen avstemninger tilgjengelig for øyeblikket.

Siste Nytt

Ikkje fleirtal for vegprising

Det er ikkje fleirtal i Stortingets transportkomité for å greie ut vegprising som erstatning for bompengar.

EU-razzia mot norske oppdrettsselskap

EU-kommisjonen mistenkjer at det føregår prissamarbeid på laks og skal tysdag ha gjennomført ein razzia mot fleire norske selskap i Storbritannia.

9,7 milliardar i tilskot til norske bønder

Onsdag betalar Landbruksdirektoratet ut om lag 9,7 milliardar kroner til 39.500 jordbruksføretak. Pengane er produksjonstilskot og tilskot til avløysar ved ferie og fritid for den norske bonden.

Ratane oppover for supplyskip

Leigeprisane for supplyskip er på veg opp og gjorde måndag eit skikkeleg hopp, fortel næringslivsavisa E24.

9,7 milliardar i ferietilskot til norske bønder

Onsdag betalar Landbruksdirektoratet ut om lag 9,7 milliardar kroner til 39.500 jordbruksføretak. Pengane er tilskot til avløysing ved ferie og fritid for den norske bonden.

Islands første elferje får norsk design og batteriløysing

ABB i Noreg skal levere straum- og batteriløysing til det som blir Islands første elferje. Ferja skal gå på den vêrharde strekninga mellom Landeyahöfn og Vestmannaøyane.

Fleire brannar i hus enn i fjøs i landbruket

Talet på brannar i driftsbygningar i landbruket held seg stabilt, men talet på bustadbrannar aukar. Det uroar Landbrukets brannvernskomité.

Ekspertgruppe skal foreslå transportløysingar

På oppdrag frå Samferdselsdepartementet skal Forskingsrådet finne ut på kva måte forsking, utvikling og innovasjon best kan vera med på å løysa store transportutfordringar.
 • Coopen spytta inn 500 000

  ... Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent. Som abonnent får du fri tilgang til alle...

 • – Vi er viktige for verdiskapinga

  NIBIO har i samarbeid med Østlandsforskning kome med ein rapport om verdiskaping og landbruksbasert verksemd i Hordaland og Sogn og Fjordane....

 • Øver for fullt til årets musikal

  ... Gode lesar! For å lese heile denne saka må du vere abonnent. Som abonnent får du fri tilgang til alle...

 • Tine må legge ned anlegg

  Onsdag la Tine fram tal som viser at resultatet før skatt i tredje tertial i 2018 hadde falle til...

 • Lær skredvett med DNT

  I perioden 16.–23 februar arrangerer Den Norske Turistforening for første gong Skredvettdag fleire stader i landet. Målet er å...

 • Historisk godt år

  2018 vart eit historisk godt år for Sparebanken Sogn og Fjordane med ein solid vekst, både på næring og...