Til hovedsiden
  DI LOKALAVIS FOR GLOPPEN OG JØLSTER,  torsdag 24. apr 2014
Send oss dine tips!
 

  FRAMSIDA

   NYHENDE


Gloppen
Jølster
Sport
Kultur
Dagens Leiar
Andre nyhende
Finn nyhende:

   AKTUELT
Bildeglimt
 
   MARKNADSPLASSEN
Marknadsplassen
Rubrikkar
Send inn annonse

   FIRDA TIDEND
Annonsefrist
Annonseprisar
Fakta om avisa
Kontakt oss
Opningstider
Redaktøransvar
Tilsette
 
Teikn abonnement!

   ANNA
Lenker
Tips oss
 
   MEININGSMÅLING
Bør ein tillate byggjing av den omsøkte kraftlinja mellom Gjengedal og Storebru?
Ja
Nei
Veit ikkje
Svar til no: 2404
Ja: 38.60%
Nei: 60.65%
Veit ikkje: 0.75%

Stilling ledig


Mål-Mons kjem til Sandane
Sport: – Vi håpar trenarar og foreldre blir endå meir engasjerte etter å ha høyrt på og sett Mons Ivar Mjelde i aksjon, seier Torbjørn Gran i STIL fotball.

LES MEIR •  Sport  (23.04.14)

Gloppar i semifinalen i Norske Talenter fredag
Kultur: – Det er tøff konkurranse, men når vi først er komne så langt, håpar vi naturlegvis å kvalifisere oss for finalen 23. mai, seier Ole-Andreas Førde.

LES MEIR •  Kultur  (23.04.14)
Fylkesmannen avviser klager
Gloppen: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane tek ikkje dei innkomne klagene til følgje, og stadfestar kommunestyret sitt vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplanen for råstoffutvinning ved Sagefloten.

LES MEIR •  Gloppen  (23.04.14)


– Huset er bortimot øydelagt
Gloppen: – Vi var godt hjelpte med mannskap, men likevel er huset bortimot øydelagt som følgje av at brannen spreidde seg til alle holrom, mørkeloft og takkonstruksjonen, seier vakthavande brannbefal Arne Mykland.

LES MEIR •  Gloppen  (23.04.14)
Pels med framtid
Leiar: Pelsdyrnæringa si framtid ser lysare ut med den nye regjeringa. Både Høgre og FrP har klart gjeve uttrykk for at dei vil støtte denne næringa si framtid, det same seier i alle fall Senterpartiet, sjølvsagt under føresetnad av at den vert driven på ein forsvarleg måte med god dyrevelferd. Dermed er det fleirtal i Stortinget, og det er viktig at næringa no kan få meir langsiktige og førutseielege rammer å arbeide under. Før jul skal pelsdyrutvalet, nedsett av Stoltenberg-regjeringa, presentere sine konklusjonar. Dei blir sjølvsagt også viktige for at pelsdyrnæringa si over hundre år lange historie her i landet skal halde fram utan all den støyen som har vore siste tida.

LES MEIR •  Dagens Leiar  (23.04.14)

39 køyrde for fort
Gloppen: Utrykkingspolitiet gjennomførte laserkontroll i 50-sona på E39 på Byrkjelo om ettermiddagen 2. påskedag. 39 førarar blei ilagde forenkla førelegg, høgste målte fart var 75 km/t. Ein førar fekk førarkortet beslaglagt då han køyrde i 76 Km/t.

LES MEIR •  Gloppen  (22.04.14)
Hus totalskadd i brann
Delar av eit hus på Rygg i Gloppen er totalskadd etter ein brann søndag ettermiddag. Dei åtte som var til stades i huset, samt ein brannmann, vart sende til lege for sjekk.

LES MEIR •  Gloppen  (20.04.14)

 Svein Sunde presiserer  (16.04.14)
 Hyen jeger og fiskarlag satsar stort på kvinner, born og unge  (16.04.14)
 – Har aldri opplevd fruktblomstring i påska før  (16.04.14)
 Duka for midtre  (16.04.14)
 – Openbart at vegen må gå gjennom midtre Nordfjord  (15.04.14)
 Dei visste godt kva dei snakka om  (14.04.14)
 Breimskoret serverte ein ny publikumssuksess  (14.04.14)
 Gledeleg dom om datalagring  (14.04.14)
 Dårlege skiforhold på Utvikfjellet  (11.04.14)

Firda Tidend
Postboks 38, 6821 Sandane
Ansvarleg redaktør:
Bjørn Grov
  Tlf. eksp./annonse: 57 86 87 81
Tlf. redaksjon: 57 86 87 90
Fax nr. annonsar: 57 86 87 89
Fax nr. redaksjon: 57 86 87 99
Annonseavd.: annonse@firdatidend.no
Redaksjon: redaksjon@firdatidend.no