• Ingvill Hestenes og Melin Medical er svært nøgde med at dei får lov å ta gebyr for transaksjonar på helseautomatane deira.

  Kortgebyr ved legebesøk er tillate

  Justisdepartementet si lovavdeling har no slått fast at det er lov å ta gebyr for betaling med kort etter legebesøk, fordi Finansavtaleloven gjeld også i helsesektoren.

  • Anders Ryssdal og Gloppen vil ikkje låse seg til eit alternativ før innbyggarane har sagt sitt i folkerøysting. I bakgrunnen skimtar vi Jølster politikarane som følgde nøye med på kva Ryssdal hadde å fortelje.

   – Ni blir for stort og uoversiktleg

   – Ni kommunar til ein vert for stort og uoversikteleg. Ordførar Anders Ryssdal frå Gloppen sa i klartekst det fleire meinte, då dei ni formannsskapa som var samla i Førde fredag, skulle rapportere frå kvar sitt korte, uformelle møte på slutten av dagen.

  • FT-meiner-NYAST

   Vegval for framtida

   Det har ikkje vore kvardagskost frå vår side dei siste åra, men i dag skal vi beint fram skryte av Statens Vegvesen. Dei svikta totalt i E 39-saka gjennom Nordfjord, noko dei no nærast innrømmer også. Men når det gjeld innstillinga om aust-vest-sambanda som dei kom med sist veke, er det er berre å ta […]

Meningsmåling

Er buplikta og konsesjonslovverket viktige for distriktslandbruket?

Sjå resultat

Loading ... Loading ...
 • Det ligg mykje i potten når GHK og Magnus André Moritsgård møter Eid på bortebane i morgon.

  Kampen GHK må vinne

  – Dette er ein kamp vi har veldig lyst til å vinne, og som vi absolutt bør vinne, seier GHK-trenar Kjell Aske før kampen mot Eid laurdag ettermiddag.

 • Svein-Ottar Sandal meiner Trivselshagen har eit ubrukt potensiale for næringsaktivitet.

  Ønskjer meir næring ut av dei store investeringane

  – Trivselshagen er ikkje overvurdert som trivselstiltak, seier Svein-Ottar Sandal, men han lurer på om næringslivet merkar nokon effekt av anlegget.

Siste Nytt

 • – Eg går i underskot etter å ha selt 1700 kubikkmeter skog, seier Jon Moldestad Bø og viser fram sluttoppgjeret han har fått frå Sogn og Fjordane Skogeigarlag.

  – Skogeigarlaget har ikkje god nok kompetanse

  – Eg er svært misnøgd med skogeigarlaget. Eg sit att med tap etter å ha levert 1700 kubikkmeter tømmer, seier Jon Moldestad Bø.

 • FT-meiner-NYAST

  Naturleg å sjå mot Førde

  Førstkomande fredag skal formannskapet i ni kommunar i Sunnfjord og Nordfjord møtast i Førde for å drøfte storkommune i samband med kommunereforma. Her møtest Gloppen, Jølster, Førde, Flora, Naustdal, Gaular, Fjaler, Askvoll og Hyllestad, for å drøfte om det er grunnlag for ei felles plattform. At alle desse vert med heilt til slutt om det vert storkommune, er det knapt nokon som trur, men etter det som vert sagt er det no ”alvoret startar”.

 • Sigrid Moldestad held ein unik konsert med eigne godlåtar på Åmot operagard. Slikt vert det TV-program av. FOTO: Magnus Skrede.

  Lagar TV-konsert med Sigrid

  Sigrid Moldestad har plukka fram nokre av sine sterkaste låtar frå si musikalske karriere når ho inviterer til intim TV-konsert på Åmot Operagard. Det er NRK Sogn og Fjordane og operagarden som saman arrangerer denne unike konserten

 • Nordfjord Folkehøgskule hadde sett opp ein imponerande teltleir, noko som synte seg å komme vel med. Det vart nemleg ei tilstrøyming av overnattingsgjester som ingen hadde drøymt om.

  Natt i Naturen samla folket

  Utenatta på Kleivane i regi av Nordfjord Folkehøgskule vart ein suksess. Fredag kveld var truleg 200 menneske samla til hyggeleg lag og overnatting i det som må kallast litt småsurt vêr.

 • FT-meiner-NYAST

  Dyrare og dårlegare

  Det er eit gryande opprør i distrikta mot alt som regjeringa og sentrale styresmakter kastar ut over oss. Det ser no ut som regjeringa med NHO på laget gjer alt dei kan for å avfolke distrikta. Begeret er meir enn fullt frå før, men likevel kjem det stadig nye framlegg som vil råke hardt ute i landet. Det siste er utkast til ny postlov og postforskrift som er sendt ut til høyring av Samferdselsdepartementet.

 • Gloppen folkebibliotek hadde stabile utlånstal i 2014, med 8,2 utlån per innbyggjar. – Nytt av året er at vi har starta med utlån av elektroniske bøker. E-bøker kan lesast både på nettbrett og på mobil, seier Ann-Kristin Vik Fløtre og Torill Berge (t.h.).

  Startskotet gjekk for e-bøker

  2014 var eit veldig spennande år ved Gloppen folkebibliotek. – Det skjedde mykje. I april gjekk startskotet for utlån av e-bøker, som brukarane får tilgang til via app`en eBokBib. Mange glopparar har teke i bruk dette tilbodet, seier Torill Berge og Ann-Kristin Vik Fløtre.

 • Terje Gjengedal har sagt opp stillinga si som konsernsjef i SFE.

  Sluttar som konsernsjef i SFE

  Terje Gjengedal har informert styret i Sogn og Fjordane Energi om at han ønskjer å fråtre stillinga som konsernsjef.

 • Maria W. Ose gjekk heilt til topps i den eldste klassa då dei beste unge fløytespelarane frå heile landet var samla i Skien i helga. Foto: Ann Karin W. Ose.

  Maria vart beste fløytespelar

  Sist søndag vart landets aller første konkurranse for unge fløytespelarar arrangert i Skien. Heilt til topps i den eldste klassa gjekk Maria W. Ose frå Sandane. Sogn og Fjordane tok to av fire førsteprisar!

 • FT-meiner-NY

  Ulikt syn på asylmottak

  Debatten som Jølster skal få sitt andre asylmottak lever vidare etter eit par utsetjingar. Det har tydeleg kome fram at det minst er to forskjellige meiningar om dette mellom politikarar, og folk flest. Mellom anna har velforeiningane på Skei vore skeptiske til å få ein så stor ungdomsinstitusjon i nabolaget, dei trur m.a. det vil bety eit verditap for eigedomane. Den politiske motstanden har handla meir om kommunen har kapasitet til å gje alle dei tilboda eit asylmottak nummer to, og denne gongen for ungdom i ein vanskeleg livssituasjon, vil krevje.

 • Det vil ta fleire timar å rydde vegen etter raset i Hyestranda torsdag. Foto: Jonny Dvergsdal.

  Ras i Hyestranda

  Fv 615 mellom Sandane og Hyen er torsdag ettermiddag stengd etter at det har gått ei ras nord for Gjølsvortunnelen i Hyestranda.

 • Breimsbygda sitt herrelag før comebacket i 5. divisjon i fjor vår. I år blir det definitivt ikkje 5. divisjonsfotball i Breim.

  Breimsbygda trekkjer herrelaget frå 5. divisjon

  – Vi har evaluert fjorårssesongen, gjort opp status og konkludert med at det ikkje er grunnlag for å gå vidare med eit 5. divisjonslag, seier leiar i fotballgruppa i Breimsbygda IL, Pål Sandal.

 • Sindre Blindheim i Statens vegvesen meiner tala som kjem fram gjennom vegvesenet sine berekningsmetodar av samfunnsøkonomisk nytte ved nye vegprosjekt er misvisande og blir brukte feil. Foto: Privat.

  – Metodane har vore misvisande

  – Metodane omhandlar berre litt av samfunnseffektane og resultata vert brukte feil, seier prosjektleiar for samfunnsdelen av E39, Sindre Blindheim.

 • FT-meiner-NYAST

  Godt med helgefred

  Regjeringa sender ut på høyring eit framlegg om søndagsopne butikkar. Dette til trass for at det slett ikkje er noko stort eller sterkt rop frå folkedjupet om ei slik ordning, derimot provoserer framlegget ganske mange og kanskje mest av alle regjeringa sin eigen støttespelar Kristeleg Folkeparti. Korleis dei i det heile framleis kan vere ein støttepilar for dei mørkeblå, med alle utspela, for ikkje å seie angrepa mot distrikta spesielt, som no kjem på løpande band, er eit spørsmål av eit slikt åndeleg format at vi må overlate til KrF sjølve å svare på det.

 • Det vart ei helg i Bergen utan poeng for GHK. Her er Preben Indrebø, Bjørn Magnus Nystad og Hans Sande i aksjon på heimebane. Sistnemnde vart toppscorar i helga med til saman 16 mål.

  Tung helg for GHK-herrane

  Det vart ei tung helg for GHK i uvêrsråka Bergen. Laget hadde alt å vinne, men tapte begge kampane sine.

 • Bygget med flatt tak i framgrunnen skal gjerast om til internat, slik at alle elevane ved Nordfjord folkehøgskule blir samla inne på skuleområdet.

  Folkehøgskulen samlar alle elevane på skuleområdet

  – Når vi likevel må leggje nytt tak på Midttunet, har vi bestemt oss for å byggje på og gjere det om til internat. Det har vi trong for, seier driftsleiar Olaf Bjørn Tystad ved Nordfjord folkehøgskule.

 • FT-meiner-NYAST

  Den store taparen

  Ein ny måte å berekne effekten av vegutbyggingar slår svært ulikt ut. Den vil gje jubel i Haugesund, Stavanger, Bergen og Ålesund – men ikkje i Sogn og Fjordane. Dette slår landets største avis, VG, fast i ein to siders artikkel sist veke. No står med andre ord vårt fylke fram som den store taparen også på vegsektoren, og det på grunn av det tragiske linjevalet som regjeringa, eller rettare sagt statsministeren sjølv, sto for i Nordfjord, på tvers av det fleirtalet i fylkestinget hadde bede om.