Til hovedsiden
  DI LOKALAVIS FOR GLOPPEN OG JØLSTER,  torsdag 21. aug 2014
Send oss dine tips!
 

  FRAMSIDA

   NYHENDE


Gloppen
Jølster
Sport
Kultur
Dagens Leiar
Andre nyhende
Finn nyhende:

   AKTUELT
Bildeglimt
 
   MARKNADSPLASSEN
Marknadsplassen
Rubrikkar
Send inn annonse

   FIRDA TIDEND
Annonsefrist
Annonseprisar
Fakta om avisa
Kontakt oss
Opningstider
Redaktøransvar
Tilsette
 
Teikn abonnement!

   ANNA
Lenker
Tips oss
 
   MEININGSMÅLING
Støttar du vinter-OL i Oslo i 2022?
Ja
Nei
Bryr meg ikkje
Svar til no: 1344
Bryr meg ikkje: 1.56%
Ja: 21.28%
Nei: 77.16%

Stilling ledig


Vil forlenge leigeavtalen med SFE
Gloppen: Etter framlegg frå Ap, Høgre, Samfunnsdemokratane, KrF og Sjur Atle Austrheim (uavh.repr.) rår Gloppen formannskap kommunestyret til å inngå forhandlingar med Sogn og Fjordane Energi om å forlenge leigeavtalen for kraftstasjonane i Gloppeelva fram til 31. desember 2015, alternativt til 31. desember 2016. Samstundes blir det sett fullt trykk på utarbeiding av konsesjonssøknad for utbygging av stasjonane med sikte på å kome inn under ordninga for grøne sertifikat. Denne ordninga går ut 31. desember 2020.

LES MEIR •  Gloppen  (21.08.14)

Ni køyrde for fort ved skule
Gloppen: Som ein del av Aksjon skuleveg gjennomførte politiet kontroll i 50-sona ved Nordstranda skule tysdag morgon. Ni bilførarar fekk forenkla førelegg for høg fart. Høgste målte fart var 70 km/t. I tillegg vart det skrive ut eitt førelegg for manglande bruk av bilbelte.

LES MEIR •  Gloppen  (20.08.14)
Tørr laksetrapp i Eidsfossen
Gloppen: Dei som fiskar ovanfor Eidsfossen i Gloppeelva, har truleg registrert at laksetrappa i fossen har vore tørrlagd ei tid.

LES MEIR •  Gloppen  (20.08.14)


No er det klart for klatring
Jølster: På Skei står ein flunkande ny klatrepark til ein knapp million kroner klar til opning, men er allereie teken i bruk. Sist veke vart siste finpuss gjort på anlegget som er bygd i regi av FAU ved Skei skule.

LES MEIR •  Jølster  (20.08.14)
Det evige etterslepet som trugar kulturarven
Leiar: I Firdaposten kunne vi før helga lese om vedlikehalds- og restaureringsarbeid ved Kystmuseet i Florø. Jensenbua, som vart bygd i Måløy like før 1900 og gjenreist på Prestholmen ved Florø i 1993, er berga etter eit omfattande restaureringsarbeid den siste tida.

LES MEIR •  Dagens Leiar  (20.08.14)

Sluttar som Bano-direktør
Gloppen: Rolf Sanne-Gundersen (49) har i dag orientert eigarane av selskapa Bano AS og Probad om at han sluttar som administrerande direktør i begge selskapa.

LES MEIR •  Gloppen  (19.08.14)
Slo alle rekordar
Gloppen: ”The best games ever”, slik kunne også arrangørane av Sandane-dagane ha sagt det etter at årets ”leikar” vart avslutta søndag. I alle fall om ein ser på publikumsoppslutnaden og den gode stemninga og handelen som har prega kommunesenteret gjennom tre dagar.

LES MEIR •  Gloppen  (19.08.14)

 Kjærleiken til heimbygda  (19.08.14)
 Det går mot rekord for Sandane-Dagane  (17.08.14)
 Meld for vald  (17.08.14)
 Spreke søstrer skal hjelpe deg i form  (13.08.14)
 Trane hekkar i Gloppen  (13.08.14)
 – Merkeleg at bygdefolket ikkje får stelle hagen  (13.08.14)
 Kampvillige lærarar  (13.08.14)
 – Fint å avslutte som junior med gull  (11.08.14)
 Det blir fullt hus på Nordfjord Folkehøgskule  (11.08.14)

Firda Tidend
Postboks 38, 6821 Sandane
Ansvarleg redaktør:
Bjørn Grov
  Tlf. eksp./annonse: 57 86 87 81
Tlf. redaksjon: 57 86 87 90
Fax nr. annonsar: 57 86 87 89
Fax nr. redaksjon: 57 86 87 99
Annonseavd.: annonse@firdatidend.no
Redaksjon: redaksjon@firdatidend.no