• Gjevarar og mottakar; Frå venstre tillitsvald Daniel Nedrelid, tillitsvald Helen Aasen, den glade mottakar sals- og marknadsansvarleg Martin Igland Malkenes i Redningsselskapet i Florø, HR-direktør André Høyset og administrerande direktør Dagfinn Neteland.

  Fjord1 med raus julegåve til Redningsselskapet

  Redningsselskapet i Sogn og Fjordane har motteke ei julegåve på 100 tusen kroner frå Fjord1. Overrekkinga skjedde måndag føremiddag i Florø.

  • Publikum fekk også vere med då elevar, lærarar og distriktsmusikarar framførte ”Deilig er jorden” heilt til slutt.

   Strålande julekonsert av kulturskulen

   Gloppen kulturskule avslutta 2014 med å levere ein strålande julekonsert i kultursalen torsdag kveld.

  • FT-meiner-NYAST

   Dyrk jula i deg

   Ein kan seie mykje om jula. Det er travelt, det er stress og styr for å bli ferdig med alt ein skal i vekene og dagane før, enten det no er i jobben eller i heimen. Men dei fleste av oss vil no seie at det er vel verdt det. For mitt i mørketida er det lys og glitter, samvær, fest og moro med jula. Jula kortar slik på vinteren, brukte ein nabo som ikkje likte vinteren alltid å seie til oss. Og så er det ikkje minst sjølve den store tanken bak jula; det å glede andre. Enten det no er med å gje gåver til andre, gå på eit besøk, gje seg litt tid til å prate med folk eller rett og slett tenkje dei gode tankane og bry seg om sin neste, slik også julebodskapen fortel om.

Meningsmåling

Skal du i kyrkja i løpet av jula?

Sjå resultat

Loading ... Loading ...
 • Det vart skikkeleg julestemning då speidarane stilte opp og song julesongar til glede for dei eldre ved Skei omsorgssenter.

  Speidarar med fin juleavslutning

  KFUK/KFUM-speidarane i Jølster er ei imponerande stor gruppe med heile 127 aktive speidarar. Nyleg var 79 av dei, i tillegg til leiarane, samla til julegraut og avslutning av speidaråret.

 • Illustrasjonsbilete

  Nytt frå politiet

  Som vanleg hadde politiet litt av kvart å sjå til rettes med i helga. Vinterleg vêr og tildels vanskelege køyreforhold har òg ført til ein del trafikkuhell på vegane.

 • Gjengen på Eurofoto trivast veldig godt på jobb trass høg stressfaktor i desember. Helga gav rekordomsetnad både for avdelinga Eurofoto, og for resten av Japan Photo. Her ser vi Rolf Kjetil Egge, Kirsten Aune, Inger Lise Vereide og Sissel Eide Reed i den travle pakkeavdelinga.

  Julesesongen på Eurofoto slår alle rekordar

  Desember er ein veldig hektisk månad for Eurofoto på Reed. Helga som var toppa alt, og det vart sett ein solid omsetnadsrekord. Sjølv om stressfaktoren er høg, kosar dei tilsette seg på jobb. – Eg kjem i julestemning når eg kjem på jobb og ser vogner som er fulle av ordrar, seier pakkeansvarleg Kirsten Aune.

 • Dei lukkast å kome til semje om budsjettet. Nærast rådmann Jan Kåre Fure og ordførar Anders Ryssdal. Dei andre f.v.: Ola Tarjei Kroken (Ap) (ståande), Arnfinn Brekke (KrF), Anniken Rygg (H), Ragnar Eimhjellen (V), Hege Lothe (SV), Per Jarle Myklebust (Sp) og Edgar Kvernevik (SD).

  Forhandla seg fram til semje om Hetlebakkane bustadfelt

  Det blir sett av 12 mill. kroner til bustadfelt i Hetlebakkane, men det skal leggjast fram sak om oppstart, prosjektkostnad, tomtepris og kartlegging av interessa som eiga sak.

 • Illustrasjonsfoto.

  Stort fleirtal for fire flyplassar

  Vi har ei tid hatt ute eit spørsmål på nettavisa vår om Sogn og Fjordane bør ha fire flyplassar i framtida. Det meinar tydelegvis dei fleste at vi skal. Til saman kom det inn 721 svar. Heile 454 (63%) svara ja, medan 258 (36%) svara nei. Ni (1%) svara at dei ikkje brydde seg.

Siste Nytt

 • Denne delen inneheld dei nye sjukeheimsplassane og hadde fredag fått krans på mønet, i samsvar med gamle og gode tradisjonar.

  Omsorgssenteret på Skei tek form

  Sidan byrjinga av april har det vore stor byggeaktivitet rundt omsorgssenteret på Skei. Fredag var det duka for kranselag for dei to nybygga med ein prislapp på 81 millionar.

 • Olin Johanne Henden og Anders Ryssdal krev at planlegginga av Byrkjelo – Sandane startar straks og blir utbygd før E39 blir flytta til indre.

  – Planlegginga av Byrkjelo – Sandane må starte snarast

  – Vi er sterkt uroa over signala om at planlegginga av indre trase for E39 startar på nyåret, seier Anders Ryssdal og Olin Johanne Henden. Dei meiner Byrkjelo – Sandane må rustast opp før tunnel og ny trase i indre.

 • Dag Fosstvedt (87) har i ei årrekkje gjort ein stor frivillig innsats på mange område. Måndag vart han heidra med kulturprisen.

  Fosstvedt tildelt kulturprisen

  Dag Fosstvedt er tildelt Gloppen kommune sin kulturpris for 2014. Han har vore ein viktig del av aktivitetslivet på Sandane. I det stille har han arbeidd utrøytteleg med lags- og kulturprosjekt.

 • Anette Støyva tok imot arbeidsmiljøprisen og tykte det var kjekt at Breim barnehage fekk han.

  Arbeidsmiljøprisen til Breim barnehage

  Arbeidsmiljøutvalet i Gloppen kommune gav Breim barnehage arbeidsmiljøprisen for 2014. Barnehagen har vore gjennom ei stor omstilling ved å gå frå å vere to mindre barnehagar til å bli ein stor.

 • Kristin Sandal stod for utdelinga av prisen då Jesper Melin Ganc-Petersen vart kåra til Årets gloppar.

  Danske kåra til Årets gloppar

  Jesper Melin Ganc-Petersen har utvikla ein betalingsautomat knytt til legetenesta. Måndag vart han tildelt prisen som Årets gloppar 2014. – Melin Medical har utvikla ein god idé til ei stor verksemd. Han er ein del av Gloppen – og Gloppen ein del av han, sa Kristin Sandal.

 • Juleballet på Gloppen ungdomsskule har lange tradisjonar. Dette er festen tiandeklassingane har ansvaret for, og alle er involverte i. Dei fekk velfortent ståande applaus frå publikum.

  Juleballet er kvelden då tiande klasse slår seg laus

  Juleballet til Gloppen ungdomsskule er kvelden for glitter og stas og eitt av årets store høgdepunkt. Det er kvelden då tiandeklasse har regien og lærarane kan vente seg litt av kvart.

 • Illustrasjonsfoto

  Ingen med promille

  Ingen vart tekne for promillekøyring i helga.

 • Illustrasjonsfoto.

  Fyll og bråk fleire stader i helga

  Også denne helga hadde politiet mykje å gjere med å roe ned og ta hand om rusa personar, slåssing og folk som laga bråk.

 • Rådmannen set salet av Byrkjelo barnehage på vent til tingingane med Magnus Willumsen er ferdige. Det reagerer Ola Sundt Ravnestad (biletet) og Olav Fuglestrand sterkt på.

  Frå null interesse til kamp om Byrkjelo barnehage

  Ola Sundt Ravnestad og Olav Fuglestrand meiner kommunen er i ferd med å sluttføre ein uryddig salsprosess der ein av tilbydarane vert særbehandla.

 • Einar Gautefall t.v. og Jostein Gjesdal følgde begge spent med på diskusjonen om framtida til gardsbruka sine. Dei var neppe heilt nøgde korkje med deler av det dei høyrde, eller resultatet av debatten.

  Gardsbruk i spel

  Det vart ein lang debatt og mange ballar i lufta då to gardsbruk i Jølster var sett i spel i kommunestyret tysdag. For Einar Gautefall på Skei betyr fleirtalsvedtaket at han mister mykje av jorda si.

 • Detter er godt halvparten av uteliggarane på Nordfjord Folkehøgskule. Dei har sove ute i snart 60 døgn. Liggande: Lars Rugtvedt. F.v.: Jon Torstein Toft, Jakob Emil Larsen, Sven Haldor Wiik Øberg, Evan Murray. Bak f.v.: Magnus Toften Hoff, stipendiat Øyvind Lindgård og Erland Salte Kallelid.
Ikkje til stades: Anders Eskeland, Håvard Røgenes, Jonas Løvland og Ola Lunsæter.

  – Å sove under open himmel set varige spor

  – Det blir kult å kome heim til jul og fortelje kva vi har gjort, seier deltakarane i Sove ute-konkurransen. Dei er blitt rike på naturopplevingar og gode samtalar.

 • – Det er eit tidsspørsmål før liv går tapt. No må noko gjerast, seier Jon G. Eide om den smale E39-strekninga forbi bruket hans på Eide.

  – Flaks liv ikkje har gått tapt

  – Det er ikkje eit spørsmål om, men når nokon kjem til å miste livet i ei ulukke her, seier Jon G. Eide. Søndag small det nok ein gong på E39 like ovanfor huset hans.

 • Jon Skrede sette tydeleg pris på å få Jølster kommune sin kulturpris.

  Kommunal heider til Jon Skrede

  – Dette hadde eg no i alle fall ikkje drøymt om, men det gleder meg at det eg har drive med gjennom eit langt liv, blir sett pris på, seier Jon Skrede som tysdag kunne ta i mot Jølster kommune sin kulturpris. – Eg har drive med folkedans på hotellet i 50 år, seier ein […]

 • Kari Støfringsdal med fylkesordførar Åshild Kjelsnes. (Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune)

  Kari mottok fylkeskulturprisen

  Føremålet med fylkeskulturprisen er å løfte fram kulturarbeidet i Sogn og Fjordane. Årets vinnar, jølstringen Kari Støfringsdal, har i ei årrekkje tatt vare på og lært vidare lokale mattradisjonar.

 • – Tango er kjempekjekt, seier (f.v.) Siren Toen, Ingvild Fagerli Sandve, Janne Alander og Gro Pleym Iversen i Gloppen Tango. No håpar dei fleire vil prøve den rolege og estetiske dansen.

  – Kan bli avhengig av tango

  – Når ein har øvd inn dei tre stega framover, bakover og til sides, er mykje på plass. Då får ein god flyt, smiler fire damer i Gloppen Tango.

 • Sjur Atle Austrheim, Hege Alme, Randi Brynestad Skaaden og Britt Glomnes Willumsen imponerte stort då dei tok publikum i Trivselshagen med på ei reise i deira songunivers.

  Publikum likte måten deira

  Dei laga julekonsert på sin måte, og publikum kvitterte med ståande applaus. Det vart full klaff for Britt Glomnes Willumsen, Sjur Atle Austrheim, Hege Alme og Randi Brynestad Skaaden.