• Illustrasjonsfoto.

  Hugs å stille klokka

  I natt skal klokka stillast èin time fram, frå klokka 02.00 til 03.00.

  • Vinnar Eivind Øygard i fint driv på Sørstranda i dag.

   Øygard suveren i Sørstrandsløpet

   Eivind Øygard, Jølster IL, vann Sørstrandsløpet i suveren stil laurdag ettermiddag. Han vart klokka inn på tida 24,03 minutt, og var aldri truga i kampen om sigeren.

  • Illustrasjonsfoto.

   Fire av ti heilt ledige i fylket har innvandrarbakgrunn

   484 av 1246 heilt ledige i fylket har innvandrarbakrunn, fortel Knut Steinar Eitungjerde, assisterande direktør i NAV Sogn og Fjordane. Dette talet har vore stabilt over tid og syner at våre nye landsmenn har ein mykje svakare tilknyting til arbeidsmarknaden enn etnisk norske arbeidstakarar.

Meningsmåling

Meiner du stortingsmeldinga regjeringa la fram fredag om oppgåver som kan flyttast til kommunane i samband med kommunereforma gjev grunnlag for å slå saman kommunar?

Sjå resultat

Loading ... Loading ...
 • Faren for at du blir utsett for innbrot i påska er ikkje spesielt stor, meiner forsikringsselskapet Gjensidige.

  Bustadinnbrot i påska – problemet avblåse i Sogn og Fjordane

  Påska er høgtid for å annonsere fare for innbrot. Tal frå Gjensidige viser imidlertid at folk kan reise på ferie med godt samvit. Dei siste åra har det ikkje vore fleire innbrot i påska enn elles i året.

 • Økonomidirektør Martin Holvik (t.v.) og adm.dir. Asgeir Aase presenterte eit historisk godt SFE-resultat for 2014. No får eigarane 77 mill. kr til fordeling i utbyte.

  Ekstraordinært årsresultat for SFE

  Sogn og Fjordane Energi (SFE) sin årsrekneskap for 2014 syner eit resultat etter skatt på 419 millionar. Ein gevinst frå sal av SFE sin eigardel i kraftverk i Luster og nedskriving på kraftverk i Svelgen set sitt preg på resultatet. Eigarane kan vente seg eit utbytte på 77 millionar.

 • Aud Marit Skarrebo Holmen er årets kunstnar under galleriutstillinga i Vereide kyrkje i påska. Her er ho saman med initiativtakar Olaf Sigurd Gundersen.

  Idébasert kunst på galleriet

  – Eg er veldig spent på korleis kunsten min vil framstå i kyrkjerommet, konteksten vil påverke korleis publikum les verka, seier kunstnaren Aud Marit Skarrebo Holmen.

 • Skjorene i hagen til Firda Tidend er i hektisk aktivitet med reirbygging om dagen.

  Firda Tidend-skjorene byggjer høgt

  Skjoreparet som i fleire år har hatt reir i ei gran like ved Firda Tidend sin redaksjon i Sandane sentrum, byggjer reiret sitt heilt i toppen av grana i år. Det tyder på ein fin sommar.

 • Ragnhild Sæle er svært imponert over geitehaldarane som har rusta næringa for framtida. Fagkonsulent Johannes Nedrebø opplyser at Nortura prøver å løfte kjekjøt fram som ein ressurs overfor matkjedane.

  Slett ikkje kje-deleg med kjekjøt på menyen

  - Ingen dyrehaldarar har imponert meg meir enn geitebøndene. Dei har sanert og starta opp att med nye dyr. No er geitenæringa rusta for framtida, seier Ragnhild Sæle.

Siste Nytt

 • Sløkk lyset ein time komande laurdag, er oppmodinga frå Sogn og Fjordane fylkeskommune.

  Sløkkjer lyset for klimaet

  Laurdag 28. mars er det atter ein gong tid for å støtte opp om klimakampanjen «Earth Hour». Tradisjonen tru sluttar fylkeskommunen seg til markeringa, og oppmodar både kommunar, bedrifter og private til å delta.

 • Steinar Dvergsdal har kjøpt det tidlegare livsmeistringssenteret på Skei. Han karakteriserer det som eit allsidig næringsareal.

  Steinar Dvergsdal kjøper livsmeistringssenteret

  – Vi gjer ei så stor og dristig investering i kjærleik til bygda, seier Steinar Dvergsdal som i neste månad overtek det tidlegare livsmeistringssenteret frå stiftinga Bergen Diakonissehjem. Dvergsdal karakteriserer kjøpet av det nesten 3000 m²store bygget og den 23 da store tomta på Skei som den største investeringa han har gjort så langt. Han […]

 • Illustrasjonsfoto frå storflaumen i oktober.

  Utsikter for vårflaum

  Vêrforholda under snøsmeltinga er heilt avgjerende for korleis årets vårflaum utviklar seg. Det er imidlertid større sannsyn enn normalt for stor vårflaum i elvar som drenerer fjellområda på Vestlandet og i Agder. I resten av landet er sannsynet for stor vårflaum normal eller mindre enn normal.

 • Deltakarane på Sogn og Fjordane Skrivelag sitt kurs kom frå tre fylke. Bak frå venstre: Åshild Margrete Østtveit Odéen (Austrheim), kurshaldar May Grethe Lerum, Agnes Pauline Thune (Selje), Lise Cathrin Slotsvik (Ellingsøy), Vegar Volle (Høyanger). Midtre rekkje frå venstre: Anne Marie Baugstø-Hartvigsen (Florø), Sigmund Haug (Nesttun), Monika Kvamme (Nordfjordeid). Framme frå venstre: Kari Leine Balog (Selje), Laura Marie Fure (Stadtlandet), Liv Ese (Balestrand), Elsa Norunn Håheim Nydal (Skei), Rune Hegrenes (Førde) og Johannes Eggen Mundal (Fjærland). (Foto: Ingvild Hegrenes)

  Gullfunn i Selje

  – Det er ikkje ofte eg opplever at alle deltakarane på ei skrivekurs leverer tekstar av solid kvalitet, men det var verkeleg tilfellet i Selje. Her var det skrivegull å finne, seier kurshaldar May Grethe Lerum etter Sogn og Fjordane Skrivelag si kurshelg.

 • Illustrasjonsfoto.

  Høg fart i Innvik

  Utrykkingspolitiet gjennomførte fartskontroll i 80-sona i Innvik torsdag kveld. Tre bilførarar måtte punge etter å ha vore for harde på gassen. Høgste målte fart var 105 km/t.

 • Svelekameratene under Malakoff Rockfestival. No er dei klare for NRK Sommarlutt for første gong.

  Luttkonsertar på tre festivalar i sommar

  For første gong skal Lutt ha sending frå tre festivalar denne sommaren. Ei rad etablerte og nye musikalske talent skal stå på NRK-scenene under Countrylutt, Sommarlutt og Folkelutt. Mellom anna får du sjå Urørtvinnarane Pony The Pirate i countrydrakt og Comet Kid og Idol-Jørn skal sjarmere Sommarlutt.

 • Nok ein gong er det gjort hærverk på det som var Sandane Hotell. Bygningen er i konstant forfall.

  Hotell-forfallet held fram

  Nok ein gong har det vore hærverk på bygningen som hyste Sandane Hotell. Denne gongen er det ein av inngangsdørene nokon har hatt moro av å sleppe kreftene lause på.

 • fjordane tingrett, dom

  La alle korta på bordet

  Politiet fann 20 gram marihuana heime hos ein 45 år gammal sunnfjording. No er han dømd til 18 dagar fengsel på vilkår med ei prøvetid på to år

 • Illustrasjonsfoto.

  20 kjappe på Byrkjelo

  trykkingspolitiet skreiv ut 20 forenkla førelegg i ein fartskontroll i 50-sona på E39 på Byrkjelo tysdag morgon.

 • fjordane tingrett, dom

  Dømd for vald mot sambuaren

  Ein 28 år gammal mann frå Sunnfjord er i Fjordane tingrett dømd til fengsel i tre år og ni månader for vald mot sambuaren.

 • Preben Indrebø, Bjørn Magnus Nystad, Hans Sande og resten av GHK-mannskapet blir å finne i 3. divisjon også neste år.

  Rykkjer ikkje opp

  GHK sitt herrelag i 3. divisjon rykkjer ikkje opp til 2. divisjon.

 • Tømrarfaget utgjorde den største gruppa av fagbrevmottakarar. Foto: Jørn-Arne Tomasgard/Sogn og Fjordane fylkeskommune.

  Rekordmange opplevde stolt augneblink

  Om lag 170 mottakarar av fag- og sveinebrev var til stades under utdelinga på Hotel Alexandra fredag kveld. Det har aldri vore fleire.

 • Illustrasjonsfoto

  Mattilsynet melder lakseoppdrettar til politiet

  Mattilsynet har meldt ein lakseoppdrettar i Sogn og Fjordane til politiet. - Vi har funne at det ikkje er samsvar mellom dei lakselustala selskapet har registrert i sine eigne system, og dei tala dei har rapportert inn til Mattilsynet, seier Hallgeir Herikstad, regiondirektør i Mattilsynet Sør og Vest.

 • Det blir fleire uføretrygda personar under 30 år.

  Fleire unge blir uføre

  Talet på uføre under 30 år har auka frå 193 i desembers 2013 til 222 i desember 2014, ein auke på 15 prosent. På landsnivå er det ein auke på 13 prosent.

 • Anniken Rygg (H) meiner ordførar Anders Ryssdal ikkje viser særleg engasjement i kommunereformprosessen. – Det er ein urettferdig påstand, svara han.

  Vart skulda for manglande kommunereform-interesse

  – Eg likar dårleg dei negative signala frå ordføraren. Han bør heller arbeide aktivt, brette opp ermane og vere litt interessert, sa Anniken Rygg (H) i formannskapet.

 • Rektor Ragnhild Bruvoll tykkjer det er herleg å vere i gang med utbygginga. – Dette har vi venta på i mange år, seier ho.

  – Herleg å vere i gang med utbygginga

  Utbygginga ved Gloppen ungdomsskule er godt i gang, og eit spennande nybygg er i ferd med å reise seg inne på den avsperra skuleplassen. – Nybygget blir bygd på søyler. Under bygget får vi eit flott uteområde der vi vil leggje til rette for aktivitetar, seier rektor Ragnhild Bruvoll.