Meiningsmåling

Bør Sogn og Fjordane slå seg saman med Hordaland fylke?

Sjå resultat

Loading ... Loading ...
  • Lova 15 nye arbeidsplassar innan 2020

    Strukturplast ønskjer eit kommunalt utleigebygg på Faleideflata. Det kan gje 15 nye arbeidsplassar innan 2020, seier dagleg leiar Frode Lindvik.

  • Utfordrar Ap og Sp til å snu

    SV meiner dei to partia gjer rettast i snu til nei i saka om fylkessamanslåing.

  • Ap kan gå imot samanslåing

    I ein uttale i kveld opnar Sogn og Fjordane Ap no for å snu og gå mot samanslåing med Hordaland. Dei peikar på at føresetnadene i intensjonsavtalen ikkje er fylgde opp.

Siste Nytt