Denne måtte smørjast

Biltilsynet hadde i går kontroll ved Kjøs kontrollstasjon. Det vart kontrollert 24 tunge og fire lette bilar.

I alt 129 tungbilar passerte kontrollplassen. Resultatet av kontrollen syner eitt køyreforbod og eitt dekkgebyr.

Denne svingskiva måtte smørjast før føraren av semitraileren fekk køyre vidare. Foto: Statens vegvesen

Manglande smørjing

Ein sjåfør måtte kople semitraileren frå trekkbilen sin for å smørje svingskiva på bilen. Når denne er utan smurning vil det påverka styringa på bilen.

Ein sjåfør fekk 1000 kr i gebyr fordi eitt av dekka på bilen var utslite. han køyrde til verkstad og fikk på nye dekk, melder Biltilsynet.