Etter den kraftige nedbøren og vinden det siste døgnet er det så langt registrert skademeldingar for titals millionar kroner. Illustrasjonsfoto: Kent Even Grundstad/NTB/NPK.

Uvêret i Sør-Noreg gjorde skadar for millionar av kroner

Forsikringsselskapet Gjensidige har førebels registrert nærare 100 saker etter uvêret i Sør-Noreg det siste døgnet.

Forsikringsselskapet opplyser i ei pressemelding at mange av sakene gjeld vatn som har komme inn i kjellarar, men at nokre av skadane òg er relaterte til vind.

Selskapet antek at det vil komme fleire skademeldingar dei næraste dagane.

Kor mykje skadane har forårsaka i kroner og øre, blir ikkje nemnt konkret, men Gjensidige opplyser at det det siste døgnet er registrert skademeldingar for titals millionar kroner. Erstatningsestimatet er for alle forsikringsselskap samla.

– Ein vasskade inneber veldig mykje heft og plunder for den som blir ramma. Det er opptørking, riving og gjenoppbygging, ein prosess som kan ta månadsvis, seier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Det kan koste ein halv million å pusse opp ein kjellar som er fylt med vatn, skriv selskapet i pressemeldinga.

I fjor betalte forsikringsselskapa ut omtrent 700 millionar kroner for skadar forårsaka av uvêr.

(©NPK)