Regjeringa kjem no med ei ordning som kan opne for utanlandske bærplukkarar. Her er vietnamesiske jordbærplukkarar på Minnesund i Viken i fjor. Foto: Heiko Junge/NTB/NPK.

Utanlandske bærplukkarar får moglegheit til å komme til Noreg

Gardar som produserer poteter, grønsaker og bær og som treng utanlandsk arbeidskraft, får no ei dokumentasjonsordning av regjeringa.

– Vi er i ein krevjande situasjon med stort smittepress og behov for streng kontroll på innreise. Dokumentasjonsordninga for grøntnæringa gir ei kvalitetssikring som vil vere god bistand til grensestyresmakta som fører kontroll med innreise, seier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i ei pressemelding.

Ho seier at den nye ordninga vil gi eit godt grunnlag for å vurdere om reglane for å kunne gi unntak frå innreiserestriksjonane, er oppfylt.

Føretak som produserer eller pakkar poteter, grønsaker, frukt eller bær, kan sende inn opplysningar om behovet sitt for utanlandsk arbeidskraft. Det er likevel grensepersonell som tek den endelege avgjerda om arbeidstakarar får komme inn i landet, blir det presisert i rettleiinga.

Ordninga blir administrert av Landbruksdirektoratet og blir sett i verk umiddelbart.

(©NPK)