Berre 4,6 prosent av jordbruksarealet i Noreg blir drive økologisk. Det kan føre til meir import av økologiske varer i framtida. Foto: Terje Bendiksby/NTB/NPK.

Under fem prosent av landbruksjorda i Noreg er økologisk

Berre 4,6 prosent av jordbruksarealet i Noreg blir drive økologisk. Det kan føre til meir import av økologiske varer i framtida.

– Eg trur konvensjonelle bønder må ta inn over seg kva som skjer viss vi ikkje har økologisk produksjon her i landet. Då står dei klare i Danmark og Sverige. Og det trur eg alle tapar på, seier bonde Kolbjørn Anda til NRK.

Både i Sverige og Danmark er nemleg talet på gardar som blir drivne økologisk langt høgare. Sverige har no 20,4 prosent økologisk jordbruksareal, medan Danmark har 10,9 prosent.

– I både Sverige og Danmark har det vore ein enorm vekst i økologisk landbruk. Der har styresmaktene og politikarane satsa og jobba målretta. Dei har ein eksportstrategi som er gull for dei, seier leiar Børre Solberg i organisasjonen Økologisk Noreg til NRK.

(©NPK)