Det er ikkje bestemt når forhandlingane med bøndene startar. Bondeorganisasjonane krev full kompensasjon, totalt 754 millionar kroner, for auka prisar på handelsgjødsel og bygningsmateriale. Foto: Terje Pedersen/NTB/NPK.

Tilbodet til bøndene dryger: – Ballen er hos forhandlingsleiaren i staten

Regjeringa kjem ikkje til å leggje fram eit tilbod i tilleggsforhandlingane med bøndene før etter valet. Men kva tid forhandlingane startar, er ikkje bestemt.

Bondeorganisasjonane krev full kompensasjon, totalt 754 millionar kroner, for auka prisar på handelsgjødsel og bygningsmateriale.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag leverte førre veke kravet sitt i tilleggsforhandlingane i jordbruksoppgjeret, som blir gjennomførte fordi kostnadsveksten for enkelte varer har vore langt større enn det som vart lagt til grunn i jordbruksoppgjeret.

Men når forhandlingane skal finne stad, er førebels ikkje kjent, skriv Nationen.

– Ballen ligg hos forhandlingsleiaren i staten. Vi ventar på tilbakemelding derifrå, seier leiar Bjørn Gimming i Norges Bondelag.

Ifølgje Småbrukarlaget har dei fått tilbakemelding om at staten vil leggje fram eit tilbod denne veka,

– Men utover det er vidare framdrift i det blå, seier Kjersti Hoff i Småbrukarlaget.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) opplyser til avisa at saka framleis er i prosess, og at det ikkje er sett av dato for framlegging.

(©NPK)