– Skei Servicenter er meir enn ein bensinstasjon, seier Ola Fugle framfor hyttene i sentrum.

Skei Servicenter – mykje meir enn ein bensinstasjon

– Skei Servicenter er så mykje meir enn Cirkle K og bensinstasjonen, seier Ola Fugle og fortel engasjert om verksemda han har bygd opp, steg for steg, sidan han tok over drifta i 1986.

Vi sit i kafeen som vart pussa opp for ikkje så lenge sidan.Utanfor stansar det alltid ein buss. Det er nemleg der bussar frå alle retningar møtest, og det er i kafeen at passasjerane ventar på korresponderande buss.

Stadig noko nytt

Då Ola Fugle, eller Ola-en som han går for på Skei, tok over verksemda, var det bensinstasjon det handla om. Sidan har han stadig fått nye bein å stå på, og han ramsar opp i fleng.

– Først fekk eg på plass nytt dieselanlegg og deretter bygde eg den første hytta. Sidan har det berre balla på seg, seier den nesten aldri kvilande gründeren.

Han ber oss om å bli med ut for å vise oss noko han er litt stolt av, nemleg det store ladeanlegget for el-bilar, både Tesla-ladarar og Ionity, som ladar andre merke. Han har også lading for bussar og lastebilar, og er såleis klar for framtida. Alt i alt har han 26 ladepunkt tilgjengelege.

– Lading for buss og lastebil er det ikkje mange i Sogn og Fjordane som har, fortel han.

Ved Skei Servicenter finn du eit tipp, topp moderne ladeanlegg.

Hytter

På den romslege plassen aust for butikk og bensinstasjon, finn vi også fire store og moderne utleigehytter, og ein automatisk tømmestasjon for bubiltoalett.

Artikkelen held fram under annonsen.

Men det er på Jølster Panorama, eller Haugen Camping som det heitte tidlegare, at turisttrafikken først og fremst går føre seg. Ola kjøpte den gamle campingplassen i 2002, og fekk ein lang prosess for å få bygd ut som han ønskte.

Vegvesenet, som etter kvart skulle i gang med bygging av ny E39 Bjørset- Skei, kom med motsegn til Ola sine planar. Men med det han kallar god hjelp frå kommunen, kom han i gang med bygging av bubilplassar, nytt servicebygg og vegar. Det aller nyaste, ei arkitektteikna hytte i funkisstil, står klar til dei som ønskjer noko eksklusivt og litt utanom det vanlege.

Klar for god sesong

Utbygginga av Jølster Panorama nærmar seg slutten. Når den er i mål, kan Ola tilby 80 bubilplassar, og det treng han for sesongen ser veldig bra ut.

– Ja, i år blir det veldig bra. 80 prosent av dei som har bestilt plass her er utlendingar. I fjor var det nesten ingen utlendingar, men dei er tilbake for fullt i år, seier Ola i det han viser rundt i den nye og flotte hytta.

Nærleik til vatnet er eit stikkord for den nye hytta på Jølster Panorama.

Den er noko heilt for seg sjølv, og der kan gjestene i dobbelsenga vakne til utsikt til vatn og fjell. Hytta har også stort og moderne kjøken og ein romsleg terrasse.

– Det er planar om fleire slike hytter, men først får vi få denne ut i marknaden, så får vi sjå etter kvart, seier Ola og ser på klokka og tek telefonar i eitt sett.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Eg håpar neste generasjon får glede av det, smiler han.

Det gjer dei nok. Alle tre borna er i dag engasjerte i verksemda frå grytidleg morgon til seint på kveld.

– Ja, vi startar på kjøkenet halv fem og opnar butikk og kafé klokka seks, avsluttar den travle bedriftseigaren før han hastar vidare til ein monteringsjobb på campingplassen.