Seks kjappe i Skredestranda

Utrykkingspolitiet gjennomførte laserkontroll på Rv 15 i Skredestranda torsdag.

Det vart skrive ut seks forenkla førelegg for høg fart.

Høgste målte fart i 80-sona var 95 km/t.