Jonas Gahr Støres Ap går opp, medan Erna Solbergs Høgre går ned i ei ny stortingsmåling. Foto: Heiko Junge/NTB/NPK.

Måling: Ap går fram og Høgre tilbake

Arbeidarpartiet går fram og haler inn på Høgre, som går tilbake, i ei ny stortingsmåling.

Målinga er gjennomført av Opinion på oppdrag frå ABC Nyheter og Altinget.

– Pila peikar med det endeleg oppover for Støres parti, frå 16,3 prosent i juni til 17,7 prosent i august og til 20,9 prosent i september. Ap taper framleis svært mange veljarar til Høgre, men dei har tetta lekkasjen til konkurrentane sine på venstre fløy, seier Opinion-rådgivar Martin Stubban.

Artikkelen held fram under annonsen.

Samtidig går Høgre tilbake med 3 prosentpoeng til 30 prosents oppslutning. Det er likevel ein forskjell på heile 9,1 prosentpoeng mellom dei to største partia.

For resten av partia ser målinga slik ut: Frp: 12,8 (+1,1), SV: 10 (+1,2), Sp: 4,7 (-1,3), Venstre: 4,6 (+1,5), Raudt: 4,6 (-0,3), KrF: 3,7 (+,0,1), MDG: 3,3 (-1,7) og Andre: 5,3 (-0,8).

1000 personar deltok i spørjeundersøkinga, som vart gjennomført mellom 24. og 30. august. Feilmarginen er mellom 1 og 3,5 prosentpoeng. (©NPK)