Fire nye positive prøver

Helse Førde analyserte 243 prøver for covid-19-viruset onsdag.

Fire av prøvene var positive.

Prøvetakingskommunar for desse var Kinn og Sunnfjord.