FHI ber kommunar og helseføretak leggje til rette for rask influensavaksinering. Foto: Ole Gunnar Onsøien/NTB/NPK.

FHI: Svak koronaauke – rask auke i influensa

Førekomsten av covid-19 er svakt aukande, og influensaførekomsten er framleis låg, men aukar no raskt, melder Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI ventar at influensaepidemien i sesongen er i full gang frå siste halvdel av desember.

– Det hastar no å vaksinere seg mot influensa for dei som er i risikogruppene blant barn og vaksne. Det er framleis viktig med oppfriskingsdose med koronavaksine for dei som er anbefalte dette for å redusere følgja av koronaepidemien i vinter, melder FHI.

Artikkelen held fram under annonsen.

Når det gjeld influensavaksine, opplyser FHI at det framleis er altfor låg dekning blant helsepersonell, barn med risikofaktorar, eldre og andre risikogrupper.

– Vi ber kommunar og helseføretak leggje til rette for rask influensavaksinasjon, skriv FHI.

Ei samla vurdering av overvakingsdata viser at covid-19-epidemien og talet på nye sjukehusinnleggingar på grunn av covid-19 aukar svakt.

– Situasjonen er uføreseieleg. SARS-CoV-2 virusvariantar som betre unngår immunitet og antistoffbehandling, dominerer no i Noreg. Det kan føre til ytterlegare auke av epidemien. Variantane ser ikkje ut til å gi meir alvorleg sjukdom, heiter det. (©NPK)