– Høgrefolk er lovlydige, så det er veldig hyggeleg, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie om at Høgre sine veljarar er flinkast til å følgje råda frå helsestyresmaktene. Foto: Jil Yngland/NTB.

Færre unge bryr seg om koronaråd

Dei siste vekene er det flest yngre personar som har vorte koronasmitta. Samtidig er unge under 30 år minst interesserte i å følgje smittevernråda.

Åtte av ti unge under 30 år svarte ja på spørsmål om dei følgde råda frå styresmaktene om korona i mars. I oktober har denne delen falle til drygt seks av ti, viser ei undersøking utført av Norstat for Aftenposten.

Helseminister Bent Høie (H) oppmodar folk «veldig klart» til å følgje råda frå styresmaktene.

– Vi ser frå resten av Europa at auka smitte får dei same konsekvensane som i vår. Sjukehusa blir fylte opp og dei må stengje ned delar av samfunnet. Dette har vi klart å unngå i Noreg. For at det skal fortsetje er vi avhengig av at folk følgjer råd og smittereglar, seier han.

Dei fleste som ikkje lenger seier dei følgjer «alle råd», seier no at dei følgjer «nokre råd». Delen i denne kategorien aukar frå 9 til 19 prosent. Nesten ingen svarer at dei «sjeldan» eller «aldri» følgjer rådet frå styresmaktene, verken no eller i mars

Høgres veljarane har høgast del av dei som seier dei følgjer alle råd. Deretter følgjer Venstres og MDGs veljarar.

(©NPK)