Døydde etter feildosering

Politiet vil setje i gang etterforsking etter at ein person døydde på Haukeland. Foto: Egil Blomsø

Vest politidistrikt mottok i dag melding frå Haukeland universitetssykehus (HUS) om at ein pasient døydde etter feildosering av cellegift.

Med bakgrunn i meldinga har politiet oppretta sak og vil setje i gang etterforsking av hendinga. Saka vil bli etterforska ved seksjon for økonomi, miljø og arbeidsmarknadskriminalitet.

Politiet har oppretta kontakt med fylkeslegen. Utover dette er det førebels for tidleg å seie noko meir om saka.