Analyserte 22 prøver

Helse Førde analyserte søndag 22 prøver for covid-19-viruset.

Ingen av dei var positive.