Øyvind Fougli Vraalsen er tilsett som ny trenar for Førde sitt 2. divisjonslag for damer. Arkivfoto

Går frå GHK til Førde IL

Øyvind Fougli Vraalsen er tilsett som ny trenar for Førde IL sitt damelag. Dermed er Gloppen-damene på utkikk etter ny trenar.

Fougli Vraalsen kjem opphavleg frå Lørenskog, og starta trenar-karrieren som 12-åring. Han har han vore innom klubbar som Fjellhammer, Lørenskog og Sogndal før han tok over som trenar for Gloppen-damene i 2018/2019-sesongen.

Draum

Øyvind vart kontakta av Førde Handballklubb, som trengte ein ny trenar etter at Hilmar Gudlaugsson slutta og gjekk over til å trene Volda IL sitt 1. divisjonslag.

– I mange år har eg hatt ein draum om å, i alle fall delvis, kunne leve av å trene handball-lag. No har eg nett fått ein gut som er 4 månader og hadde vel eigentleg slått det litt i frå meg. Men etter litt diskusjonar i heimen vart vi einige om at vi skulle prøve. Kastar oss litt ut i det, og håpar at det går bra rett og slett, smiler han.

Blir på Sandane

Fougli Vraalsen er lærar på idrettslinja på Firda vgs, og kjem etter kvart til å søke litt permisjon derifrå, for å få kabalen til å gå opp. Han og sambuaren trivst godt på Sandane, og har ingen planar om å gjere førdianarar av seg med det første.

– Planen er å pendle to gonger i veka til Førde, i tillegg til kampar i helgane. Vi trivast godt på Sandane begge to, og er fornøgde både med jobb og plassen. Så får vi ta ei vurdering etter kvart.

Han tek offisielt til i jobben 1. august, men har allereie hatt si første trening med damelaget førre torsdag.

Alternativ trening

– Det er spesielt å komme inn i eit nytt lag no som det førebels ikkje er lov å trene med kroppskontakt. Det er litt utfordrande å overta eit lag i denne tida vi er inne i. Det blir litt meir fokus på teknikktrening i starten. Så får vi sjå kva som skjer 15. juni.

Det har vore lite aktivitet for både herre- og damelaget til Gloppen i koronaperioden, og dei har ikkje hatt organiserte treningar før sist veke.

Den nye Førde-trenaren har sjølv spelt på Gloppen sitt herrelag, men tok ein pause etter at sonen kom til verda. Han innrømmer at han nok ikkje klarar å sleppe GHK-laget heilt, og har vore i dialog med styret om å hjelpe til med det sportslege om det trengst.

Ønskjer å bidra

– Eg ønskjer å bidra når eg har overskot og tid. Det vil nok bli mest på spelarutviklingsida.

Artikkelen held fram under annonsen.

GHK har ikkje tilsett noko ny trenar, og Fougli Vraalsen fortel at klubben er avhengige av foreldre som tar i eit tak.

– Handballtrenarar veks ikkje på tre, dessverre. På idrettslinja har vi faget treningsleiing, og vi prøver å få dei som spelar handball der, inn som trenarar. Men det er vanskeleg å spele for fullt og trene eit lag for fullt, når ein er 17 år og skal vere litt ungdom òg, konkluderer han.

Spesiell sesong

– Kva er ambisjonen din for komande sesong?

– Sesongen blir nok litt spesiell fordi det er vanskelig å innføre noko nytt når ein ikkje får trene som normalt før i august, tidlegast. Sjølvsagt går ein aldri ut på handballbana for å tape, ein ønsker å vinne alt som er, men målet no er å ha det kjekt på bana, først og fremst, og prestere etter beste evne. Så trur eg det vil bli lettare neste år, når ting forhåpentlegvis har normalisert seg litt.

Etter planen skal handballsesongen starte opp igjen i september.