Natan Desbele og Sivert Gloppestad (framme) likar å vere i lag med vener og spele fotball. 96 deltakarar er med på fotballskule på Sandane denne veka.

– Vi er med for å ha det kjekt

– Vi er med for å ha det kjekt og for å bli betre fotballspelarar, seier Natan Desbele (12) og Sivert Gloppestad (11). Dei er to av 96 deltakarar på Tine Fotballskule i Sandane Idrettspark denne veka.

Natan og Sivert har vore med på Tine Fotballskule mange gonger.

Med for siste gong

– Vi gjennomfører ulike øvingar og spelar kampar, og det tykkjer vi er gøy. Det er også fint å bli betre kjend med dei ein ikkje kjenner så godt frå før, seier dei to.

Dette er siste året dei kan delta på fotballskulen.

– Til hausten tek vi til i 7. klasse, og neste sommar er vi for gamle. Det er sjølvsagt litt dumt. Vi kunne gjerne tenke oss å vere med lenger, seier dei.

Til vanleg spelar gutane på STIL sitt G12-årslag.

– Vi var ferdige med vårsesongen sist veke, fortel dei.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Lyst til å bli gode

– Kvifor er kjekt å spele fotball?

– Vi likar det fordi vi kan spele i lag med vener, seier dei.

– Har de noko favorittlag som de heiar på?

– Eg heiar på Liverpool, og har ei Liverpool-drakt som eg brukar på trening, seier Sivert, medan Natan held med Barcelona.

– Eg hadde ei Barcelona-drakt, men ho er blitt for lita, peikar han på.

Alfred Fjellestad i aksjon.

– Er det nokon norske fotballspelarar som utmerkar seg for tida?

Artikkelen held fram under annonsen.

– Erlend Braut Haaland og Martin Ødegård, seier dei to kameratane, men dei har ikkje sett seg som mål i bli like gode som dei.

– Vi har berre lyst til å bli gode, smiler Sivert og Natan.

Går over fire dagar

Tine Fotballskule er for born i alderen 7 til 12 år.

– Nytt av året er at fotballskulen går over fire dagar. Vi har lagt opp til litt kortare dagar, men kompenserer med å ha ein dag ekstra. Dette har vi gjort for at deltakarane skal vere meir motiverte undervegs. Det kan vere travelt med så mykje aktivitet fleire dagar på rad, seier Hallvard Bjotveit.

– Det viktigaste er at deltakarane har det moro, seier Hallvard Bjotveit.

Saman med Vegard Søren Holen Eimhjellen har han hovudansvaret for å gjennomføre årets fotballskule.

– Vi har med oss i alt 34 instruktørar. Det er spelarar frå både dame- og herrelaget, samt frå gute- og jentelaget. Vi har brukt det same øvingsheftet i fleire år, men no har Margot Nesgård laga ein god del nye øvingar til oss. Det er svært bra, seier Hallvard.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fair play-natursti

– Kva er bakgrunnen for at STIL skipar til Tine Fotballskule?

– Det er for å gje eit tilbod til born som nettopp har starta på sommarferien. Ikkje alle foreldre har fått ferie enno, og det er fint for ungane har ein stad å vere og ha det kjekt i lag med andre, seier han.

Martinius Hovtvedt Sægrov (11), Gaute Myklebust (10), Kristian Grov (10) og Benjamin Valør (10) går natursti i lag med instruktør Sara Lothe Rustøen.

Klubben er opptatt av Fair play, og ønskjer å gjere spelarane medvitne på kva dette handlar om.

– I år har vi laga ein natursti med spørsmål knytt til Fair play. Postane er hengde opp rundt kunstgrasbana. I løpet av fotballskulen skal grupper med deltakarar gå denne naturstien i lag med ein av instruktørane. Fotball handlar ikkje berre om å spele ball, men også om å oppføre seg ordentleg, seier Hallvard Bjotveit.

Synne Sandal Birkelund (6), Linnea Døskeland (7) og Marie Austrheim (7) kosar seg med sjokolademjølk i drikkepausen i lag med instruktør Emma Isane Selsvik.