Kong Harald blir overrekt trontalen av Erna Solberg under opninga av det 164. stortinget. No har arbeidsprogramnemnda til Noregs Mållag laga eit utkast til nytt arbeidsprogram der det står at kongehuset sine talar bør vere på nynorsk. Arkivfoto: Terje Pedersen/NTB/NPK.

Vil ha talar frå kongehuset på nynorsk

I førsteutkastet til nytt arbeidsprogram for Noregs Mållag blir det føreslått at 25 prosent av kongehuset sine talar bør vere på nynorsk.

Det skriv Sogn Avis.

Leiar i Noregs Mållag, Peder Lofnes Hauge, sit ikkje i arbeidsprogramnemnda, men synest forslaget er gledeleg.

– Eg tykkjer det er eit spenstig og godt forslag. Det er heilt rimeleg at ein kongefamilie som hevdar å vera for heile landet tek i bruk heile det norske språket, seier Lofnes Hauge til Sogn Avis.

– Så kan ein meina kva ein vil om monarkiet, men kongehuset er offentlege personar. Det dei seier betyr noko for folk. Det er viktig at dei viser at dei er til både for folk som bur i Norge, og dei som bur i Noreg, seier han.

Forslaget blir sendt til mållaget på høyring. Arbeidsprogrammet skal vedtakast på landsmøtet i april 2022.

Peder Lofnes Hauge i Noregs Mållag synest det er gledeleg om kongehuset skulle hatt talar på nynorsk. Foto: Jannica Luoto/Noregs Mållag.