UP stogga to fartssyndarar

Utrykkingspolitiet gjennomførte laserkontroll i 80-sona på E39 ved Skei onsdag.

Det vart skrive ut to forenkla førelegg for høg fart. Høgste målte fart var 93 km/t.