Over 1.000 ekstra milliardar har trilla inn i oljefondet i år på grunn av dei høge gassprisane. Foto: Gorm Kallestad/NTB/NPK.

Staten har tent over 1.000 oljemilliardar meir enn venta i år

1.038 milliardar oljekroner meir enn venta har strøymt inn i oljefondet i sommar og haust.

Det viser den endelege rekneskapen for budsjettåret 2022, som vart lagt fram fredag.

Artikkelen held fram under annonsen.

I alt har Noreg tent 1.315,6 milliardar kroner på olje og gass, i hovudsak som følgje av dei høge gassprisane.

Bruken av oljepengar enda på 2,7 prosent av kapitalen i oljefondet, i alt vel 337 milliardar kroner.

Regjeringa har dermed halde seg under handlingsregelen på 3 prosent. (©NPK)