Statsminister Erna Solberg trur ikkje det vil vere aktuelt å stengje ned skular og barnehagar igjen, men seier ho ikkje kan utelukke nokon tiltak. Foto: Terje Bendiksby/NTB/NPK.

Solberg kan ikkje avvise nokon koronatiltak

Det er lite truleg at skular og barnehagar må stengje om pandemien igjen kjem ut av kontroll, seier statsminister Erna Solberg. Men ho kan ikkje utelukke noko.

På pressekonferansen til regjeringa fredag fekk statsministeren spørsmål om det er nokre koronatiltak som tidlegare har vore innført under pandemien, som regjeringa no kan seie ikkje kjem tilbake – som til dømes å stengje skular og barnehagar.

Statsministeren svarte at ein no veit meir om korleis ein skal drifte barnehagar og småtrinna på skulen.

– Med den kunnskapen vi har no, ville vi neppe ha gjort den stenginga i mars. Men på det tidspunktet hadde vi verken øvd, trena eller hadde god nok kunnskap til å kunne gjennomføre desse kohort-gruppene i barnehagane. Då var det kortare opningstider, og barna var berre saman i mindre grupper.

Men Solberg kunne likevel ikkje avvise nokon restriksjonar.

– «Worst case-scenario» er fullstendig nedstenging, så vi kan aldri seie heilt sikkert at det er noko vi ikkje kjem til å gjere. Det er avhengig av at vi har eit smittetrykk som vi kan leve med, sa Solberg.

(©NPK)