Posten innrømmer å ha feilberekna bemanninga etter omlegginga tidlegare i år. Foto: Gorm Kallestad NTB/NPK.

Posten innrømmer feil bemanning etter omlegginga

Posten innrømmer at for mange mista jobben i samband med omlegginga tidlegare i år. No blir det jobba med å styrkje bemanninga.

Stort arbeidspress, mykje overtid og uføreseielege arbeidsdagar har skapt frustrasjon hos tilsette i posten etter omlegginga, skriv Fri Fagbevegelse.

Informasjonssjefen i Posten, Kenneth Pettersen, seier dei i forkant av omlegginga la planar ved alle einingar for nye driftsopplegg og ny bemanning. Endringa i bemanningsbehovet no kjem av det nye handlemønsteret til norske postkundar, som mellom anna auka netthandel og pakkepost.

– Kombinasjonen av desse tinga resulterte i at ein del einingar dessverre ikkje har hatt riktig bemanning, seier Pettersen.

– Resultatet vart at ein del tilsette har opplevd at arbeidsbelastinga har vorte for stor. Vi beklagar at mange av medarbeidarane våre i ein periode har opplevd for stort arbeidspress og -omfang.

Han seier dei i samarbeid med tillitsvalde jobbar med å komme fram til gode arbeidsplanar, riktig bemanning og rekruttering av nye tilsette.

(©NPK)