Kunnskapsminister Guri Melby (V) erkjenner at det kan vere vanskeleg for foreldre å orientere seg i jungelen av koronainformasjon. No lanserer ho og regjeringa ei nettside der informasjonen er samla. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB/NPK.

Koronainformasjon til foreldre blir samla på éin nettstad

Kunnskapsminister Guri Melby (V) erkjenner at det har vore krevjande for foreldre å finne fram i all koronainformasjonen. No blir alt samla på éi nettside.

Nettsida blir ei samleside under regjeringen.no/foreldreinfo, der ein skal kunne finne kortversjonen av alt ein treng å vite som forelder i samband med koronasituasjonen.

Sida er delt opp i bolkar til foreldre med barn i ulike aldrar – ein til foreldre med barn i barnehage, barneskule og gjennom ungdoms- og vidaregåande skule.

Til no har foreldre måtta klikke seg rundt på ulike nettstader for å få svar, og informasjonen er ikkje alltid like oppdatert og samkøyrd. No blir det forskjellig, seier kunnskapsministeren til NTB.

– Heile koronasituasjonen er prega av at vegen blir til medan ein går. Vi har vore ute med masse informasjon heile vegen, men så ser vi at det er behov for å sortere og rydde litt på ein annan måte enn vi har gjort fram til no.

Ikkje alltid enkelt å få med seg alt

Melby, som sjølv er forelder, seier at heller ikkje ho synest det alltid har vore heilt enkelt å vere oppdatert på all informasjonen.

– Det var ein av grunnane til at eg synest vi burde sjå på dette her på nytt. Inntrykket mitt både frå min eigen kvardag og frå andre foreldre eg har snakka med, er at informasjonsbehovet er veldig stort og at det er vanskeleg å få med seg det som er nytt, seier ho.

Statsråden trekkjer mellom anna fram at fleire råd, som når ein skal vere heime frå skulen eller barnehagen, har vorte oppdatert og nyansert undervegs i pandemien, men at ikkje alle har fått det med seg.

Halloween og leirskule

Nettsida, som skal vere klar onsdag kveld, er eit samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, og i tillegg har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet hjelpt til i arbeidet.

På sida skal foreldre få svar på alt frå når barn må vere heime frå skule og barnehage, til kva reglar og tilrådingar som gjeld for barnebursdagar, Halloween, overnattingsbesøk, omsorgsdagar, leirskule og foreldremøte.

Regjeringa legg òg ut tre informasjonsvideoar – ein til barnehageforeldre, ein til barneskuleforeldre og ein til ungdomsskuleforeldre.

Artikkelen held fram under annonsen.

Melby opplever at barnehagar og skular er flinke til å informere, men peikar på at nettsidene og videoane òg kan vere fine for dei.

– Utfordringa er når informasjonen går gjennom mange ledd som skal fortolke – frå regjeringa og til kommunar til barnehagar – så har vi erfart at ting har ein tendens til å bli tolka litt strengt sidan alle vil vere på den sikre sida, seier ho.

Held spørjetime for foreldre

Regjeringa har under koronapandemien halde fleire pressekonferansar og hatt spørjetimar med studentar og skuleelevar, men foreldra har hittil ikkje fått det same.

Men onsdag kveld held Melby ein spørjetime for foreldre på Facebook-sida til Kunnskapsdepartementet saman med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), kulturminister Abid Q. Raja (V), og dessutan Espen Nakstad frå Helsedirektoratet og Siri Helene Hauge frå Folkehelseinstituttet.

Foreldre som har spørsmål, kan sende dei inn til korona@kd.dep.no.

(©NPK)

To barn er på veg til skule og barnehage med kvar sin sekk på ryggen. No blir det enklare for foreldra deira å følgje med på kva som gjeld av koronareglar. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix/NPK.