Brannførebyggjar Klaus Lunde (t.v.) og brannsjef Kjell Aske minner om Røykvarslardagen fredag. Dei oppfordrar alle til å sjekke at dei har mange nok røykvarslarar i heimen, og at desse fungerer.

– Hugs å sjekke røykvarslarane

– Sjekk at det er fungerande batteri i røykvarslarane, batteria skal bytast ein gong i året, seier brannsjef Kjell Aske og brannførebyggjar Klaus Lunde i Gloppen kommune.

1. desember er Røykvarslardagen, eit samarbeid mellom fleire aktørar, mellom andre Brannvernforeningen og brannvesenet. Det blir oppmoda om at folk nyttar denne dagen til å sjekke at alle røykvarslarane i huset fungerer.

Minst ein per etasje

– I tillegg til å byte batteria, bør ein trykke på knappen og sjekke at alt verkar. Ein bør også kontrollere produksjonsdatoen, varslarane bør bytast etter ti år, fortel Klaus Lunde.

Artikkelen held fram under annonsen.

Brannførebyggjaren har inntrykk av at dei fleste er flinke til å passe på røykvarslarane sine. Tilrådinga er å ha minimum éin røykvarslar per etasje.

– Ein bør ha ein i stove/kjøkken, ein i sone utanfor soverom og ein i sone utanfor teknisk rom. Desse skal vere godt høyrbare sjølv om alle dører er lukka, seier han.

– Kan ikkje bli for mange

Kjell Aske meiner eit ideelt sett bør ha røykvarslar i alle opphaldsrom og rom med tekniske installasjonar.

– Når ein er godt vaksne treng ein gjerne lenger tid på å kome seg ut, og då er det viktig å ha noko som varslar tidleg. Tidleg varsling er i det heile alfa og omega når det gjeld brann. Ein brann kan utvikle seg svært fort, fortel han og legg til:

– Røykvarslaren bergar liv. Det er den kvite i taket som oppdagar brannen først, så å ha mange nok slike er absolutt å tilrå. Eg synest ikkje det kan bli for mange, understrekar Aske.

Seriekopla

I tillegg til mange varslarar, meiner brannsjefen og brannførebyggjaren at desse bør vere seriekopla.

– Viss det brenn i kjellaren og ein søv på loftet, er det ein fordel at varslinga når opp gjennom etasjane, seier Klaus Lunde.