Har du eit flott haustbilete?

Endeleg har vêret snudd, og mange flotte haustmotiv har dukka opp.

Har du eit bilete frå flotte dagar, fine fargar i naturen eller rett og slett berre frå triveleg kvardagsliv?

Send det i så fall til oss, så deler vi det med lesarane våre.

Artikkelen held fram under annonsen.

Send biletet til redaksjon@firdatidend.no eller bruk emneknaggen #firdatidend på Instagram.