Berre eitt nytt smittetilfelle

Helse Førde analyserte måndag 129 prøver for covid-19-viruset.

Berre ei prøve var positiv, prøvetakingskommune for denne var Stad.