To nye positive prøver

Helse Førde analyserte 184 prøver for covid-19-viruset fredag.

To av prøvene var positive.

Prøvetakingskommunar for desse var Askvoll og Årdal.