To dagar utan positive prøver

Helse Førde analyserte 121 prøver laurdag og 40 søndag for covid-19-viruset.

Ingen av dei var positive.