Bård Hoksrud i Framstegspartiet støttar ikkje Stortinget si avgjerd om eit forbod mot marknadsføring av usunn mat og drikke retta mot barn og unge under 18 år. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/NPK.

Stortinget samde om forbod mot marknadsføring av usunn mat og drikke retta mot alle under 18 år

Det er fleirtal på Stortinget om eit forbod mot marknadsføring av usunn mat og drikke retta mot barn og unge under 18 år.

I innstillinga helse- og sosialkomiteen har til ny folkehelsemelding er det eit fleirtal beståande av Ap, Sp, SV og Raudt som stiller seg bak forslaget om denne aldersgrensa. Innstillinga vart lagd fram tysdag, stadfestar Frp overfor NTB.

Helsepolitisk talsperson for Frp Bård Hoksrud er ikkje fornøgd:

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er openbert ingen avgrensingar for forbods- og formyndarpolitikken til dei raudgrøne partia så lenge det er i «det godes teneste». Frp vil leggje til rette for at det skal vere lett for ungdom å ta sunne og opplyste val, men det må vere grenser for kor inngripande politikken skal vere for folk og næringsliv, seier Hoksrud i ein kommentar til NTB.