Høgre-leiar Erna Solberg er misnøgd med regjeringa sitt tilbod i jordbruksoppgjeret. Foto: Terje Pedersen/NTB.

Solberg til åtak på bondetilbodet frå regjeringa

Høgre-leiar Erna Solberg reagerer sterkt på tilbodet frå regjeringa i jordbruksoppgjeret. Ho meiner forslaget kan opplevast urimeleg for andre grupper.

– Regjeringa har tilbydd vel 30 prosent inntektsvekst til bøndene, før dei byrjar å forhandla. Det kan oppfattast som urimeleg for andre grupper, som ikkje opplever å få dekt kostnadene sine, og som må ta omsyn til eit relativt normalt resultat av inntektsoppgjeret i år, seier ho til VG.

Tilbodet frå regjeringa i jordbruksoppgjeret har ei ramme på 10,15 milliardar kroner. Solberg reagerer særleg på det føreslegne inntektsløftet på 30.000 kroner per årsverk.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det har noko med proporsjonane å gjera. Når regjeringa plukkar ut akkurat bøndene og seier at dei skal få veldig store milliardoverføringar, då kan det til sjuande og sist gå ut over folk og bedrifter som har lån, fordi pengebruken kan leggja press på renta.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er på si side ikkje samd med Høgre-leiaren.

– Med bakgrunn i dei tala som ligg der for norske matprodusentar så var det ein inntektsnedgang på 60.000 kroner frå i fjor til i år. At Solberg då går til åtak på norsk matproduksjon og set dette opp mot andre grupper, når inntektsnivået for eit årsverk i landbruket er 380.000 kroner, synest eg er smått, seier han. (©NPK)