Senterpartiet, som sit i regjeringsforhandlingar, ønskjer å opne 20 nye politistasjonar neste år. Men tillitsvalde i politiet vil heller prioritere auka bemanning. Foto: Heiko Junge/NTB/NPK.

Polititillitsvalde kritiske til Sps ønske om fleire politistasjonar

Senterpartiet ønskjer å opprette 20 nye politistasjonar neste år, men tillitsvalde i politiet er lunkne til ideen.

Senterpartiet – som sit i regjeringsforhandlingar med Arbeidarpartiet – har kalla politireforma ein katastrofe. Om partiet får det som dei vil, ønskjer dei å opprette 20 nye politistasjonar.

Men ei rundspørjing som Aftenposten har gjennomført blant tillitsvalde i Politiets Fellesforbund i dei 12 politidistrikta, viser at 9 av 12 ikkje ønskjer å prioritere nye stasjonar.

Mange av dei er samde i at politiet har vorte fjernare frå folk. Men dei meiner at politiet har nok utfordringar med å bemanne politistasjonane ein har i dag – og ikkje minst patruljane.

Derfor ønskjer dei heller fleire politifolk enn fleire stasjonar.

– Vi har ikkje behov for fleire politistasjonar. Det vi treng er bemanning for å fylle vaktlistene, seier Reidun Martinsen, tillitsvald for Politiets Fellesforbund i Innlandet. Dei aller fleste tillitsvalde er samde med henne i det.

I Møre og Romsdal politidistrikt, Sørvest politidistrikt og Søraust politidistrikt er dei tillitsvalde meir positive til nye politistasjonar, men òg der blir det streka under at det føreset styrking av bemanninga.

(©NPK)