På den nye nettsida tilskudd.no har regjeringa samla tilskota frå staten til frivillig sektor på ein stad. Det meiner kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) vil gjere søknadsprosessen enklare og meir oversiktleg. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/NPK.

Ny nettstad for tilskot skal gi foreiningar meir tid til aktivitet og frivillig arbeid

Regjeringa har oppretta ei digital løysing som skal gjere det enklare for lag og foreiningar å finne tilskotsordningar.

Det er nettstaden tilskudd.no som skal gi meir tid til aktivitet og frivillig arbeid.

– Vi veit at det er mange som bruker mykje tid på å leite etter pengar, og at dyrebar tid som skulle vorte brukt på aktivitet, går bort i jakta på relevante tilskotsordningar, seier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

På nettsida er tilskotet til staten til frivillig sektor samla på éin stad, noko som skal gjere søknadsprosessen enklare og meir oversiktleg.

Her kan også frivillige organisasjonar finne aktuelle ordningar å søkje på som dei ikkje har visst om før.

(©NPK)