Ein tankbil frå Tine på veg over Strynefjellet i Sogn og Fjordane. Utbetring av vegstrekninga kan starte i 2027. Arkivfoto: Karoline Riise Kristiansen/NPK.

Kan bli byggjestart på Strynefjellsvegen i 2027

Direktør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, antydar at det kan bli byggjestart på riksveg 15 over Strynefjellet i 2027.

Transportkomiteen på Stortinget er på eit tredagars besøk i Vestland fylke, og måndag var det eit møte på Hotel Alexandra i Loen i Stryn, der Strynefjellsvegen vart diskutert.

Lokalavisa Fjordingen melder at Kjell Inge Davik viste fram ein grov, overordna framdriftsplan med start i reguleringsplanlegginga startar i 2024, grunnerverv og konkurransegrunnlag i 2026, tunneldriving og bygging i 2027 og vegopning i fjerde kvartal 2033.

(©NPK)