Ein oppfriskingsdose av koronavaksinen er viktig mot omikronsmitte, meiner immunolog. Foto: Marit Hommedal/NTB.

Immunolog meiner boosterdose kan vere redninga

Ein oppfriskingsdose med koronavaksinen kan bremse smitten og få oss gjennom vinteren, trur immunolog.

– Når du har fått tredje dose, har du ikkje berre meir antistoff, men også antistoff som bind betre til nye variantar. Tredje dose ser ut til å gi deg kvalitativt betre antistoff som gir breiare vern, seier immunolog Fridtjof Lund-Johansen ved Oslo universitetssjukehus til VG.

Han forskar på effekten av vaksinane på dei ulike koronavariantane. Då dei undersøkte beta-varianten, såg dei at ein tredjedose auka vernet betydeleg.

– Dei nøytraliserer betre. Du spissar immunresponsen òg mot variantar som vaksinen eigentleg ikkje er laga mot.

Derfor meiner han at ein med ganske stor tryggleik kan seie at også ein oppfriskingsdose vil hjelpe mot omikron – sjølv om det er fleire endringar der enn ein har sett tidlegare.

(©NPK)