Utanriksminister Anniken Huitfeldt skal greie ut EØS-samarbeidet. Foto: Torstein Bøe/NTB/NPK.

Huitfeldt vil ha EØS-debatt

Debatt om EØS er berre sunt, fastslår utanriksminister Anniken Huitfeldt. På nyåret sparkar ho i gang den kontroversielle nye EØS-utgreiinga til regjeringa.

Tysdag heldt Huitfeldt den faste halvårige forklaringa for Stortinget om viktige EU- og EØS-saker.

Der kom ho med nye detaljar om utgreiinga som Ap-Sp-regjeringa har lova om EØS. Eit viktig mål er ifølgje utanriksministeren å bidra til mest mogleg tilgjengeleg informasjon, slik at flest mogleg kan bidra i EØS-debatten.

– Debatt om Europa er viktig for Noreg, sa Huitfeldt.

I forklaringa løfta ho fram europadebatten som eit felt med «god meiningsbryting og sunn usemje» på Stortinget.

– Då skulle det berre mangle at vi ikkje debatterer spørsmåla.

Vil sjå på nærståande land

Huitfeldts mål er at den nye EØS-utgreiinga skal komme i gang på nyåret.

– Vi ønskjer at utgreiinga skal klargjere kva utfordringar og moglegheiter EØS har gitt Noreg det siste tiåret. Vi ønskjer òg å sjå på kva erfaringar andre nærståande land utanfor EU har frå tilknytinga si til det europeiske samarbeidet, sa ho.

Huitfeldt påpeika vidare at både Noreg og EU har utvikla seg det siste tiåret, og det geopolitiske biletet har gjennomgått store endringar.

– Vi vil derfor oppdatere kunnskapen vår og vurdere erfaringane frå EØS. Den er den mest omfattande avtalen Noreg nokosinne har inngått. Det vil vere nyttig og positivt for norsk samfunnsdebatt, sa ho.

– Som erklært EØS-tilhengjar er eg sterk tilhengjar av mykje diskusjon, sa Huitfeldt, som samtidig gjorde det klart at EØS-utgreiinga skal vere forskings- og kunnskapsbasert.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Vi vil no sjå nærare på mandat, organisering og arbeidsform.

Avlyser arbeidsprogram

Den borgarlege regjeringa varsla før avgangen sin at ho ville leggje fram eit nytt arbeidsprogram for EU og EØS i januar neste år.

– Det tenkjer ikkje denne regjeringa å gjere, sa Huitfeldt.

Ifølgje henne er regjeringa no i ferd med å gå igjennom EØS-samarbeidet på ramma politikkområde.

– Vi skal sjå på korleis vi best kan leggje opp dette arbeidet i tråd med Hurdalsplattforma. Det kjem vi tilbake til Stortinget med på eigna måte.

Tidlegare utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) reagerer på utspelet.

– Eg meiner det er veldig lite klokt å ikkje lage eit arbeidsprogram for 2022. No har EU lagt fram arbeidsprogrammet sitt for 2022. Då er det viktig at Noreg følgjer med og lagar arbeidsprogrammet sitt, seier Eriksen Søreide til NTB.

– Det er viktig for å kunne føre ein effektiv europapolitikk, vere med i prosessane og ikkje minst vareta norske interesser på ein god måte.

(©NPK)