Blant dei spurde seier kvinner at dei er opptekne av å bruke munnbind for å ta omsyn til andre, medan menn er meir opptekne av kva helsestyresmaktene tilrår. Foto: Jil Yngland/NTB/NPK.

Halvparten av oss vil bruke munnbind om vi er forkjøla

Er det mykje forkjøling, influensa og andre smittsame sjukdommar, vil halvparten bruke munnbind, anten for å verne seg eller for å ikkje smitte andre.

I tillegg til at folk vil verne seg sjølv og omgivnadene, oppgir tre av ti at dei først vil bruke munnbind dersom styresmaktene tilrår det. Det viser ei undersøking som er gjort av YouGov for apotekselskapet Farmasiet.

Blant dei spurde seier kvinner at dei er opptekne av å ta omsyn til andre, medan menn er meir opptekne av kva helsestyresmaktene tilrår. Også blant dei eldre (62 prosent) er det ein større del som seier dei vil bruke munnbind av omsyn til andre, enn blant unge (42 prosent.).

(©NPK)