Skulekorpsa i Gloppen, forsterka med krefter frå Gloppen janitsjar, spelar for bebuarar på Gotatoppen.

Glimt frå 17. mai-feiringa - del 1

17. mai-tog på Gloppestad med musikk frå vogn.
Etter at toget på Gloppestad var ferdig, kunne ein få is i kiosken.
Drilltroppen og korpsa på ved Gloppen omsorgssenter til Gotatoppen.
Det har snøa fleire stader i Gloppen og Jølster. Foto: Peter Bergheim.
Toget i Hyen. Hyen skulekorps spelte etterpå ved Løkjatunet.