Gav to gebyr for manglande bilbelte

Under ein kontroll på Skei onsdag, skreiv Statens vegvesen ut to gebyr for manglande bruk av bilbelte.

Ein førar fekk gebyr for manglande vognkort, og eit køyretøy fekk etterkontrollseddel for feil på hovudlys.