Fv 615 er stengt

Ein større stein i vegbana stengjer måndag føremiddag fv. 615 på Hope i Hyen, melder Statens vegvesen.

Entreprenør er på veg til staden.