Med meir oppsyn og tips frå publikum har Statens naturoppsyn intensivert kampen for den truga villaksen. I år har dei avdekt fleire alvorlege tilfelle av ulovleg fiske og mange er blitt melde til politiet.Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby/NTB/NPK.

Fleire tips om ulovleg laksefiske har gitt resultat

Med meir oppsyn og tips frå publikum har Statens naturoppsyn intensivert kampen for den truga villaksen. I år har dei avdekt fleire alvorlege tilfelle av ulovleg fiske og mange er blitt melde til politiet.

– I år har vi meldt fleire til politiet enn i fjor, og avdekt fleire alvorlege tilfella av ulovleg fiske, for eksempel med drivgarn. Med eit styrkte lakseoppsyn har vi fleire moglegheiter til å rykke ut når vi får tips frå publikum, noko som gjer risikoen for å bli tatt mykje større, seier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn (SNO), i ei pressemelding frå Miljødirektoratet.

I 2020 har SNO meldt 78 tilfelle for brot på lakse- og innlandsfisklova til politiet.

SNO har i 2020 fått 110 tips om ulovleg fiske, noko som er omtrent 50 prosent fleire enn i 2019. Rundt 70 har komme inn i Miljødirektoratets tipsteneste, og 40 er komne direkte til SNO lokalt, enten på telefon eller e-post.

– Både i talet på tips og i tilbakemeldingane vi får er det tydeleg at folk synest ulovleg fiske er ugreitt. Det er godt nytt for villaksen, seier Kjørstad.

(©NPK)