Arkivbilete.

Anda-Lote var innstilt

Ferjestrekninga Anda-Lote var innstilt i fleire timar torsdag kveld på grunn av vind med i orkan i kasta.

Klokka 21:01 torsdag kveld melde Statens vegvesen at vegen var stengd, kring midnatt vart sambandet opna att.