56 av 122 prøver var positive

Helse Førde analyserte 122 prøver for covid-19 torsdag. 56 av desse var positive.

Framleis er éin pasient innlagd på sjukehus med stadfesta covid-19 smitte.

Pasienten får respiratorbehandling på intensivavdelinga.