Kulturarbeidarar seier ja til Sogn og Fjordane

Underteikna er kulturarbeidar som bur i, eller har tilknyting til fylket. Vi vil oppløyse Vestland og gjenopprette Sogn og Fjordane som eige fylke. Samanslåinga vart gjennomført på udemokratisk vis der folkemeininga vart sett heilt til side.

Om eitt år er det stortingsval - eit val som kan bli avgjerande for denne saka. Vi oppmodar alle om å nytte tida til å jobbe for felles mål: Å få Sogn og Fjordane fylke tilbake.

JA TIL SOGN OG FJORDANE!

Jørgen Alisøy

Rolf Magne Andersen

Erlend Apneseth

Oddleiv Apneseth

Kjell Askeland

Tove Bakke

Marit Bendz

Artikkelen held fram under annonsen.

Kjell-Ragnar Berge

Unni Berge

Dagfred Berstad

Åsmund Berthelsen

Bjørg F. Bjøberg

Einar Bolstad

Jens Brekke

Kjellfrid Bøthun

Torkjell Djupedal

Tom Dybwad

Artikkelen held fram under annonsen.

Ove Eide

Sigmund Eikås

Harald Eriksen

Torodd Fagerheim

Ove Farsund

Bård Fløde

Sverre Folkestad

Gunnar Garfors

Sigrid Gjelsvik

Sandra Gjersvoll

Artikkelen held fram under annonsen.

Elin Pehrson Grytting

Kristen Olav Grøttebø

Magne Grøttebø

Hans Christian Hansen

Ingrid Hansen

Jostein Hansen

Magne Hamre

Kjartan Hatløy

Heidi Hattestein

Jens Hauge

Jan A. Haugen

Ingrid Hellwege Haveland

Edvin Helgheim

Siri Helle

Geir Hjetland

Vilde Jensen Hjetland

Oddmund Løkensgard Hoel

Marianne Hoff

Alf Tore Hommedal

Ragnar Hove

Ragnar Hovland

Jan Ludvik Hundvebakke

Håkon Høgemo

Eli Grete Høyvik

André Haave

Bjørn Jensen

Magni Jensen

Karl Egil Johansen

Helge Jordal

Jan H. Landro

Miriam Prestøy Lie

Finn Loftesnes

Sylfest Lomheim

Einar Losnegård

Gaute Losnegård

Idun Losnegård

Kåre Losnegård

Ove Losnegård

Rolf Losnegård

Viljar Losnegård

Oddveig Lyngstad

Stein Malkenes

Karen Helga Maurstig

Roar Moe

Arnstein Mygland

Yngve Nedrebø

Wenche Nerdal

Dag H. Nestegard

Hanne B. Oftedal

Lidvin M. Osland

Øystein Rakkenes

Hans Jakob Reite

Margrete Reiseter

Henning Rivedal

Hans Sande

Torkil Sandsund

Karl Seglem

Kari Laila Skrede

Erik Solheim

Hans H. Steinsund

Trond Sundby

Sigyn Melvær Sunde

Karin Flatøy Svarstad

Arne Søholt

Tone Søholt

Arne Sølvberg

Jawana Thayaseelan

Ketil Norevik Thorbjørnsen

Jan Anders Timberlid

Paul O. Tomasgard

Oddvar Torsheim

Helga Tvinnereim

Jon Tvinnereim

Asbjørn Tyssen

Fridtjov Urdal

Magne Vangsnes

Hallvard Viken

Ottar Wiik

Astrid Wittersø

Arild Wåge

Carlo Aall

Arne Aasland