– Et større regnestykke

Firda er utrolig viktig for Sandane og Gloppen, som en kunnskapsarbeidsplass for hjemflyttere og tilflyttere med høyere utdanning. Disse har barn som fyller opp barnehagene, grunnskolen, kulturskolen, idrettslagene, og de fyller opp kommunekassen med skatteinntekter. En nedbygging av Firda som skole og arbeidsplass, noe som vil skje hvis studiespesialiserende forsvinner, vil føre til at en mulig befolkningsnedgang blir en selvoppfyllende profeti, mange vil flytte herfra for å få jobb et annet sted, mange vil ikke flytte hjem eller vil ikke velge Sandane som et nytt hjemsted. En politikk som regner med befolkningsnedgang i framtiden, vil sannsynligvis få rett, mens en politikk som prøver å motvirke en befolkningsnedgang, også vil kunne få rett. Vi må ville opprettholde lokalsamfunnene i distriktet for å klare det, ikke tro at nedgangen er naturgitt. For de fleste som jobber på Firda, vil ikke grunnskolen eller andre gloppebedrifter være en alternativ arbeidsplass, alternativet vil være å bo og jobbe et annet sted.

Økonomi kan være et større regnestykke enn bare å telle hvor mye vi sparer på å legge ned en linje her, en linje der. Folk som flytter fordi de mister jobben, eller vil bo et sted med en bedre skole, eller aldri flytter til et sted pga manglende jobb og skole, vil heller aldri være med å bygge et lite lokalsamfunn, eller betale skatt til en liten kommune. Så ved å spare penger på en nærsynt måte, vil vi spare oss til fant. Uten Firda blir Gloppen et mindre og fattigere sted, både i skatteinntekter og i en kulturell og menneskelig økonomi som ikke bare kan måles i penger, men som handler om livskvalitet, familieliv, hva slags samfunn vi vil leve i.

Artikkelen held fram under annonsen.

Undertegnede er tilflytter, med en jobb hvor jeg kan bo hvor som helst, gift med en Firda-ansatt hjemflytter, og uten Firda som det skolen var da og fortsatt er i dag, er det ikke sikkert vi ville valgt å flytte hit for atten år siden, da ville jobbutsiktene vært helt andre, og våre barns skoleframtid ville vært en annen; det er ikke sikkert vi ville bodd på Sandane hvis vi hadde visst sikkert at barna våre måtte flytte hjemmefra og bo på hybel for å gå på videregående. Vi har ett barn på Firda i dag, og ett som vil søke der om noen år. En på musikklinjen, som kan velge vanskeligste matte fordi skolen har studielinje og dermed et bedre tilbud også til andre linjer, og en som muligens vil søke idrett. Uten studie som valgmulighet vil idrett oppleve å få mange flere søkere blant Gloppens idrettsglade ungdommer, noe som vil føre til høyere karakterkrav og et større karakterpress og mer stress for ungdomsskoleelevene. Flere av dem som kommer inn på idrett i dag, vil dermed ikke komme inn på Firda hvis studie forsvinner, fordi konkurransen blir større. Det å fjerne studie vil få mange ringvirkninger, blant flere elever enn «bare» studieelevene. Vi må bevare studiespesialiserende for å bevare Firda, det å fjerne studie vil bety en dårligere skole, for alle elevene, og starten på nedbyggingen av en viktig og god skole og arbeidsplass i Gloppen og Nordfjord.

Hege Woxen,

forfatter