Heim   >   Nyhende   >   SV saknar krisehjelp til dei mest sårbare barna

Når skular og barnehagar er stengt, har mange barn mista det som har vore eit trygt pusterom i kvardagen. SV etterlyser krisetiltaka for sårbare barn og meiner regjeringa somlar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix.

SV saknar krisehjelp til dei mest sårbare barna

SV etterlyser krisehjelp til sårbare barn og familiar, og meiner regjeringa somlar. – Det hastar for dei det gjeld, seier Freddy André Øvstegård.

– Når skular og barnehagar er stengde, må barn og vaksne vere meir heime med valdsutøvar. Alarmtelefonen for barn og unge opplever massiv auke i pågang, og krisesentera ventar stort press. Likevel kom det ingen nye krisetiltak for dei som kanskje blir ramma hardast av stenginga av samfunnet. Det gjer meg livredd, seier Øvstegård i kommentarar sendt til NTB.

Fredag la regjeringa fram ytterlegare krisetiltak, først og fremst retta mot bedrifter som er ramma av koronakrisa.

– Regjeringa somlar

Øvstegård lurer på kvar det blir av tiltaka som Stortinget bestilte då dei behandla den første krisepakken til regjeringa førre veke.

– Når Stortinget bad om eigne krisetiltak for å styrkje barnevernet, krisesentera og alarmtelefonane, var det fordi det hastar. No somlar regjeringa med oppfølginga, og eg er redd for at sårbare menneske må betale prisen for det. Ingen skal rammast av tragedie fordi vi ikkje stilte opp når det gjaldt som mest, seier Øvstegård.

– Kvifor bruker vi ikkje store pengar på dei små som også treng hjelpa vår? spør han.

Barnevern som normalt

Mange er bekymra for at barn som lever i heim der dei kan vere utsette for vald eller overgrep, eller har foreldre med psykiske problem, no er overlate til seg sjølv. Dei får ikkje det pusterommet dei har hatt på skulen eller i barnehagen til vanleg.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sa til NTB fredag at regjeringa har vore tydeleg overfor kommunane om at barnevernet skal sikrast i desse tidene.

– Vi har sikra at barnevernet blir definert som ein samfunnskritisk funksjon og skal fungere som normalt, sa Ropstad.

– Vi tenkjer veldig fort at barnevernet har ansvar for omsorgsovertakingar og ekstreme tilfelle. Men dei jobbar hovudsakleg med hjelpetiltak mot sårbare familiar. Dei skal sørge for at sårbare familiar får avlastning og hjelp i ein ekstra krevjande situasjon, la han til som svar på spørsmål om kva konkret som blir gjort for å hjelpe sårbare barn.

Fråsegnene vart gitt før SV kom med skuldingane sine om sommel.

Kan få gå på skulen

Fredag la barne- og familiedirektoratet (Bufdir) ut ein rettleiar til lærarar og barnehagetilsette om korleis dei skal snakke med foreldre og barn for å kunne hjelpe dei som ikkje har det bra heime.

Regjeringa har sagt at skulane og barnehagane skal gi eit tilbod til sårbare barn og foreldre som treng avlastning, ikkje berre til barna av foreldre som jobbar i helsevesenet og har andre samfunnskritiske funksjonar.

Justisminister Monica Mæland (H) har bede lærarane halde kontakten med elevane sine for å kunne ta vare på dei sårbare barna, sjølv om dei ikkje blir sett på skulen.

– For nokre barn er læraren den einaste trygge vaksenpersonen dei har i nærleiken sin, sa ho på ein pressekonferanse fem dagar etter at skulane stengde 12. mars.

(©NPK)