Lærar på idrettslinja ved Firda vgs. Jens Christian Andenæs, tok elevane med på den flotte ni-hols golfbana til Sandane Golfklubb. I bakgrunnen buldrar den mektige Eidsfossen. Foto: Jan Nik. Hansen

Tok elevane med på golfbana

Ein dag på golfbana lærte elevane på idrettslinja at golf er ein kunst det trengs tallause øvingstimar for å meistre sånn nokolunde.

For golfkølla sende som regel ballen alle andre stader enn tenkt, enten ut i skogen, eller berre nokre få meter av garde om det ikkje vart regelrett bom eller eit dårleg treff.

Spelar ein del

Jens Christian Andenæs, tidlegare friidrettsutøvar og handballspelar på høgt nivå er tilsett i vikariat på idrettslinja ved Firda vgs. Han likar å spele golf.

Eg tok kurset i 2006 og spelte ein god del då, men så gjekk eg litt lei. Det var få spelarar på min alder, fortel han. I fjor tok han fram igjen golfutstyret, og i det siste har han vore ein flittig gjest på golfbana. No er han ein av dei beste spelarane i klubben.

– Eg tykkjer det er ein fin aktivitet å kople av med, seier Jens Christian. Han har hatt klasser med seg på golfbana tidlegare, og no var det reprise med 3. klasse idrett.

Leiar i Sandane Golfklubb, Harald Buene, demonstrerer grunnteknikk for lydhøyre elevar som snart erfarer at golf ikkje er så enkelt som det ser ut. Foto: Jan Nik. Hansen

Delt i grupper

Elevane vart delte inn i tre grupper innleiingsvis for å få instruksjon.

– Her øver vi på chipping og putting, seier Jens og forklarer at chipping er korte slag inn på greenen, medan å putte betyr å setje ballen i holet. Dette kallar golfarane nærspel.

– Eg tykkjer det er vanskeleg, innrømmer Emilie Tungevåg frå Måløy. Mange andre erfarte det same.

– Eg har berre prøvd nokre golfslag ein gong før. Det var i fjor, fortel ho.

Også ei anna gruppe øver på det same. Her er Karl Morten Utheim i Sandane Golfklubb instruktør.

Aktivitet

Leiar i Sandane Golfklubb, Harald Buene, instruerer ei gruppe i grunnleggande teknikk. Det skjer på driving range der han også demonstrerer korleis du slår langt. Han svingar golfkølla, og ballen skyt av stad så han nesten forsvinn av syne, men landar over 100 meter lenger borte.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Vi stiller på for å gje litt instruksjon i det mest grunnleggande. Det er fint å få opp att aktiviteten. Det har vore roleg i det siste på grunn av koronaen, seier han og fortel at neste dag kjem resten av Firda-elevane som nett no har aktivitetsveke.

Les også
Golfklubben skal snart opne det nye klubbhuset

Etter at instruksjonen var over, vart elevane delte inn i fire grupper som drog ut på kvar sin kant av bana for å spele hol for hol.

Imponerte

– Det var varierande korleis dei greidde seg, men ein av dei slo ballen 120 meter og landa berre ein meter frå holet. Det var imponerande og ein av dei betre prestasjonane eg har sett, fortel Harald. Han vedgår at det nok var litt flaks med i biletet, men det høyrer med i golf. Uansett meinte han å sjå ein med eit visst talent.

– Og i kveld skal vi ha jentelaget til STIL her. Onsdag og torsdag arrangerer vi grunnkurset «Vegen til golf», fortel Buene. Det handlar om korleis ein kan utøve sporten på ein trygg måte i tillegg til at det vert litt instruksjon i grunnleggande teknikk.

– Og laurdag har vi open dag der alle kan kome og prøve gratis. Vi serverer både kaffi og vaflar og vil vise fram klubbhuset, fortel Harald. Søndag vert den hektiske veka avslutta med ei turnering.