Annonseside i avisa Nordfjord tysdag 19. desember 1922.

Julehandel for hundre år sidan

Julehandelen på Sandane har lange tradisjonar.

Ein kikk i det som i 1922 var lokalavisa for Gloppen og Breim, bygdebladet Nordfjord, gjev oss eit innblikk i kva tilbod det var til dei handlande på den gamle strandstaden den gongen.

Sandane i vinterprakt kring 1910. Ved vegen fremst til høgre ser vi Firdaheimen, der Ludvig Gaasemyr hadde bakeri og bakeriutsal i kjellaren. Vidare Hansen-huset og Skarstein-butikken. Lenger ute, i krysset der Øvrevegen startar, ser vi Lyslo-huset, det som seinare er blitt kalla Mardal-huset. Over vegen for dette ser vi Aalandsbua, der Jakob Aaland, seinare sonen Hans, dreiv forretning. Innanfor dette er lett kjennelege Bondeheimen, Hotel Gloppen og Skarstein-huset. Det var små endringar i gatebiletet fram til 1922, med unntak for at Lyslo sitt fotoatelier blei bygd utanfor Bondeheimen i 1913, og at gullsmedhuset mellom Bondeheimen og Hotel Gloppen stod ferdig i 1919.

Fekk tak i det aller meste

Etter at dampskipsekspedisjonen blei flytta frå Laberget i Ødvenfjæra til Sandbuhola på nordsida av Sandanebukta i 1881, skjedde det meste av utviklinga knytt til handel og næring langs det som i dag heiter Nordstrandsvegen. Dei neste tiåra kom fleire nye forretningar til, og Sandane voks etter kvart fram som den leiande handelsstaden i Sogn og Fjordane.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Hos Inger Karin startar julehandelen tidleg

Annonsane frå desember 1922 fortel at ein fekk tak i det aller meste av det ein trengde i det daglege og til jul, i kommunesenteret: kjøt og fisk, kolonialvarer og kaker, leiketøy og bøker, jernvarer og ur, julegodt, julepynt og julehefte, frakkar, sko og dressar, ski og skøyter og julegåver av mange ulike slag.

Les også
Jul i ny butikk
Annonse fredag 22. desember 1922.

Julebord

Som vi ser i annonsen til O. Skrivervik, som dreiv assortert landhandel på Øyrane, hadde ordet «julebord» ei heilt anna tyding då enn no. Julebord var bordet butikkeigarane sette fram og plasserte julevarene på i byrjinga av desember. Skarstein-butikken hadde i mange år eit eige rom som berre var ope før jul. Der stod julebordet.

Les også
På Skei er det jul året rundt

Julehandelen hadde på mange måtar meir glans over seg den gongen. Det var svært avgrensa med pengar blant folk, og skilnaden mellom kvardag og høgtid var mykje større då enn no. Ein hadde lite i det daglege, men til jul kosta ein på seg det ein tykte ein kunne ta seg råd til.

Les også
Noregs finaste tre kan stå på Klakegg
Annonse fredag 22. desember 1922.

Dåm av høgtid

I 1922 var bil noko berre dei aller færraste hadde. Når ein skulle på julehandel på Sandane frå grendene kring, var hest og slede, eventuelt vogn, framkomstmiddelet.

Det kunne ha dåm av høgtid over seg når far sala på hesten, inviterte mor om bord i sleden og dei la av garde i retning Sandane og forretningane med «assorteret utvalg».

Annonsar 22. desember 1922.
Les også
Lagar julekaker etter både gamle og nye oppskrifter
Les også
Julestemning i bytter og spann