Løvetanna ergrar mange men no vil WWF om at dei skal få leve og gro.Foto: Inger Robøle Kristiansen/NPK.

WWF ber nordmenn la løvetanna gro

WWF ber nordmenn om å la løvetanna i gro i eigne hagar. Men meiningane er delte, og mange meiner løvetanna høyrer til langs vegen og ikkje i hagar og på kyrkjegardar.

WWF har no ein kampanje der dei blant anna ber nordmenn om å la løvetanna få leve og gro.

– Den norske naturen treng plass og artane treng leveområde, gjer Noregs hagar villare! heiter det i kampanjen.

Ein stad der det bognar over av løvetan, er Eiganes gravlund i Stavanger. Det har skapt reaksjonar, melder NRK Rogaland. Men dei gule blomstrane får ikkje stå der fordi det er budsjettsprekk på natur og idrett, men fordi bier og andre insekt skal overleve, seier Sissel Bryne Hedland, gravplassjef i Stavanger kommune.

– No skal det sjå slik ut. Biene skal få lov til å surre, seier ho.

(©NPK)