Widerøe hadde litt fullare fly i november. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB/NPK.

Widerøe: – Vi førebur oss på ein tøff vinter

Widerøe hadde litt fullare fly i november i år samanlikna med i fjor. Samtidig er flyselskapet klar på at det blir tilbode for mange sete på innanriksmarknaden.

– Trass i ei betring i november, er marknaden framleis svak. Vi førebur oss på ein tøff vinter med mykje overkapasitet i marknaden. Overkapasiteten gjer at lønnsemdsutviklinga i Noreg går motsett retning av kva vi ser i resten av Europa, seier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe.

I november flaug selskapet 269.000 passasjerar, som er 3.000 færre enn i same månad i fjor. Samtidig klarte Widerøe å fylle 60,3 prosent av seta – ein oppgang på 2,9 prosentpoeng frå november i fjor.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Dei store resultatforbetringane i 2022 hos europeiske flyselskap blir prega av relativt store aukar i billettprisane. Vi forventar at også prisane i den norske marknaden skal auke vidare inn i 2023, seier Nilsen.

Han understrekar at ferie- og fritidstrafikken held seg sterkt, og forventar stor pågang i samband med juleutfarten. Widerøe har sett inn ekstra kapasitet for å ta unna auka etterspurnad frå alle som ønskjer seg heim til jul. (©NPK)