Du må melde frå til Mattilsynet om du ser døde svaner, ender, gjæser, måsar og kråker i naturen. Foto: Lise Åserud/NTB/NPK.

Viktig å varsle om døde fuglar

Mattilsynet vil at vi skal varsle dei dersom vi ser døde fuglar i naturen. Risikoen for fugleinfluensa vert førebels rekna som låg her i landet, men det er viktig å ha auga med seg.

Fugleinfluensa er først og fremst ein risiko for fuglar, og risikoen for smitte til menneske blir vurdert som svært låg.

Risikoartar er andefuglar (ender, gjæser og svaner), måsefuglar, vadarar, rovfuglar og åtseletarar (kråke og ramn)

– I haust er det funne fugleinfluensa fleire stader i Europa, også i nabolanda våre Danmark og Sverige. Vanlegvis går Noreg klar av hausttrekket, men vi kan ikkje garantere at smitten ikkje kjem til Noreg. Derfor ber vi om at folk varslar oss om dei finn døde fuglar, seier Bente Fjermestad-Eie, seniorrådgivar i Mattilsynet i ei pressemelding.

Veterinærinstituttet vurderer førebels risikoen for at sjukdommen skal smitte over landegrensene som låg til moderat. Årets variant av fugleinfluensa er dominert av typen H5N8. Denne virustypen utgjer normalt ikkje nokon fare for menneske, men det kan gå utover fjørfe-næringa om vi får smitte inn i landet.

– Dersom du har høner i hagen, kan du sjølv gjere førebyggjande tiltak for å hindre smitte til dyra dine. Å hindre direkte og indirekte kontakt mellom viltlevande fuglar og dine eigne fuglar er eit godt smitteverntiltak mot smittsame sjukdommar hos fjørfe, fortel Fjermestad-Eie.

(©NPK)